dla przedsiębiorców

Plan restrukturyzacji małej firmy. Co powinien zawierać?

Na przedsiębiorców czyha wiele pułapek, spośród których jedną z najgroźniejszych jest kryzys finansowy firmy. Utrata płynności finansowej, której bezpośrednią konsekwencją jest najczęściej niewypłacalność, jeszcze kilka lat temu oznaczała praktycznie w każdym przypadku konieczność postawienia firmy w stan upadłości, by uregulować choć część zaległych zobowiązań. Było to szczególnie dotkliwe dla firm mniejszych, które niemal stale borykają się z koniecznością długiego oczekiwania na realizację płatności przez kontrahentów przy jednoczesnym braku rezerw finansowych na stabilne funkcjonowanie. Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje jednak w Polsce nowe prawo restrukturyzacyjne, znacznie lepiej dopasowane do potrzeb współczesnego rynku i dające przedsiębiorcom realną możliwość uniknięcia upadłości poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji firmy.

Co może być podstawą otwarcia postępowania?

Główną podstawą do rozpoczęcia restrukturyzacji w firmie jest stan niewypłacalności przedsiębiorstwa lub realne zagrożenie niewypłacalnością. Co istotne, przez niewypłacalność w tym kontekście należy rozumieć niezdolność terminowego realizowania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (stosowana jest definicja niewypłacalności określona w ustawie Prawo upadłościowe i naprawcze). Odpowiednio, firma zagrożona niewypłacalnością to takie przedsiębiorstwo, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, iż w niedługim czasie może stać się niewypłacalne. W obu tych przypadkach wskazane jest jak najszybsze podjęcie działań restrukturyzacyjnych, przy czym wniosek o wszczęcie postępowania składa sam dłużnik.

Jaki jest cel postępowania restrukturyzacyjnego małej firmy?

Zgodnie z intencją ustawodawcy zasadniczym celem postępowań restrukturyzacyjnych, szczególnie prowadzonych wobec firm małych i średnich, jest uchronienie tych podmiotów przed upadłością. Dzięki możliwości przeprowadzenia procesu restrukturyzacji firma pozostaje na rynku i nadal zatrudnia pracowników, a po skutecznym zakończeniu postępowania wciąż będzie funkcjonować. Przekłada się to na poprawę stanu polskiej gospodarki, której istotną część stanowią właśnie firmy małe i średnie.

Podstawowy plan restrukturyzacji

Plan restrukturyzacji przedsiębiorstwa powinien zawierać przynajmniej następujące elementy:

 • opis firmy oraz informację o bieżącym i przyszłym popycie oraz podaży w sektorze rynku, w obrębie którego firma funkcjonuje;
 • analizę powodów, dla których firma dłużnika znalazła się w trudnej sytuacji ekonomicznej;
 • proponowaną strategię prowadzenia firmy w przyszłości z uwzględnieniem poziomu oraz rodzaju ryzyka;
 • pełny opis i przegląd przewidywanych środków restrukturyzacyjnych wraz z informacją o ich kosztach;
 • harmonogram wdrożenia poszczególnych środków restrukturyzacyjnych wraz z terminem ostatecznego wdrożenia planu w życie;
 • informacje dotyczące zdolności produkcyjnych zadłużonej firmy (szczególnie w zakresie ich wykorzystania oraz redukcji);
 • szczegółowy opis metod i źródeł finansowania restrukturyzacji;
 • przewidywane zyski oraz straty firmy w ciągu najbliższych 5 lat (muszą być oparte na co najmniej dwóch prognozach);
 • dane osobowe (imiona i nazwiska) osób, które są odpowiedzialne za wykonanie układu;
 • dane osobowe (imiona i nazwiska) autorów planu restrukturyzacyjnego;
 • datę przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego.
Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3