dla przedsiębiorców

Obwieszczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Obwieszczenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne wymaga umieszczania obwieszczeń będących informacją o toczącym się postępowaniu. Do treści obwieszczenia mają dostęp wszyscy zainteresowani. Ogłoszenia umieszczane w stosownym rejestrze dostarczają danych na temat postanowień, zarządzeń, dokumentów oraz innych informacji związanych z postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Kiedy konieczne są obwieszczenia?

Przepisy restrukturyzacyjne szczegółowo określają konkretne przypadki, w których konieczne jest dokonanie stosownego obwieszczenia. Zapisy prawa przytaczają następujące sprawy wymagające publikacji ogłoszenia:

 • data złożenia spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych (art. 89 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • wydanie postanowienia sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności (art. 97 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • zwołanie zgromadzenia wierzycieli (art. 105 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • sprzedaż wierzytelności w specjalnej procedurze umożliwiającej uniknięcie skutków z art. 109 ust. 1 p.r. (art. 109 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sędziego-komisarza o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w art. 111 ust. 1–6 Prawa restrukturyzacyjnego (art. 111 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie przyjęcia układu (art. 120 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • termin rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu, jeśli nie zawiadomił o nim sędzia-komisarz na zgromadzeniu wierzycieli (art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu (art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o odmowie zatwierdzenia układu (art. 165 ust. 6 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, gdy układ nie został przyjęty na skutek braku większości (art. 165 ust. 6 w zw. z art. 165 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • objęcie funkcji przez nadzorcę wykonania układu (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • złożenie sprawozdania kwartalnego przez nadzorcę wykonania układu (art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o wykonaniu układu (art. 172 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o otwarciu postępowania o zmianę układu (art. 173 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o uchyleniu układu (art. 176 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie sądu o otwarciu: przyspieszonego postępowania układowego (art. 235 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), postępowania układowego (art. 235 ust. 1 w zw. z art. 271 Prawa restrukturyzacyjnego), postępowania sanacyjnego (art. 235 ust. 1 w zw. z art. 289 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • wniesienie zażalenia na postanowienie o otwarciu: przyspieszonego postępowania układowego (art. 237 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego), postępowania układowego (art. 237 ust. 2 w zw. z art. 272 Prawa restrukturyzacyjnego), postępowania sanacyjnego (art. 237 ust. 2 w zw. z art. 290 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postępowanie o otwarcie postępowania układowego: postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 268 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), postanowienie sądu o zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 268 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego (art. 268 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego: postanowienie sądu o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy (art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego); postanowienie sądu o zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy (art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego); informacja o uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego lub tymczasowego zarządcy (art. 286 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego);
 • postanowienie o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 324 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego).

Gdzie obwieszczenia powinny być publikowane?

Obwieszczenia dotyczące wszystkich procesów obejmowanych przez postępowanie restrukturyzacyjne publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). W niedalekiej przyszłości ogłoszenia dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego będą zamieszczane w nowoczesnym systemie teleinformatycznym, jak będzie Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (CRRiU). Konieczność przeprowadzenia zaawansowanych prac mających zapewnić skuteczne i stabilne działanie systemu wydłuża jego aktywację w czasie. W związku z tym, obwieszczenia wciąż publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Problemy dotyczące obwieszczeń

Zamieszczanie obwieszczeń dotyczących restrukturyzacji jest niezwykle istotne. Zdarza się czasem, że w związku z publikacją ogłoszenia pojawiają się pewne problemy. Najczęściej kłopotliwe zdarzenia związane z obwieszczeniami mają miejsce w postępowaniu o zatwierdzenie układu, gdyż jest to proces, który wymaga bardzo szybkiego działania. Opóźnienia związane z datą nastania zdarzenia w postępowaniu, a datą publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to notoryczny problem. Uruchomienie CRRiU powinno rozwiązać te komplikacje.

Postępowanie o zatwierdzenie układu wymaga sprawnego działania nadzorcy układu w celu szybkiego umieszczania obwieszczeń w MSiG. Taka praktyka pozwala na faktyczną minimalizację powstawania rozbieżności pomiędzy działaniami w procesie a publikacją ogłoszenia.

Należy również pamiętać o dokonaniu stosownych opłat. Pomimo iż ustawa, w wymogach formalnych dotyczących wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu, nie przewiduje konieczności uiszczenia zaliczki, to powszechnie stosuje się tę praktykę. Zatem dłużnik powinien uiścić zaliczkę na poczet kosztów przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu. Wpłata dokonywana jest w momencies złożenia wniosku.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3