dla przedsiębiorców

Obawy związane z uproszczoną restrukturyzacją

Jednym ze sposobów wsparcia przedsiębiorców w okresie pandemii koronawirusa było wprowadzenie do polskiego systemu prawa uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, którego celem jest zapewnienie prowadzącym własną działalność szybkiego i odformalizowanego oddłużenia. Rzeczywiście w ciągu ostatnich miesięcy uproszczona restrukturyzacyjna zdobyła ogromną popularność, stając się najczęściej wykorzystywanym instrumentem do rozwiązania problemów związanych z nadmiernym zadłużeniem firm.

Jednocześnie wszystko wskazuje na to, że obowiązywanie właściwych przepisów „tarczy antykryzysowej” zostanie przedłużone do czasu wejścia w życie noweli Prawa restrukturyzacyjnego, która już na stałe wprowadzi do systemu prawa rozwiązania znane z uproszczonej restrukturyzacji. Jednak wiążą się z tym pewne obawy, zwłaszcza przedstawicieli wierzycieli i praktyków restrukturyzacji. Czy słusznie?

Znaczna przewaga dłużnika kosztem wierzycieli?

Od samego początku obowiązywania – a właściwie opracowywania – przepisów dotyczących uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, zwracano uwagę, że pozycja w nim dłużnika wobec wierzycieli jest zbyt silna. Na potwierdzenie tej tezy przywoływano chociażby fakt, że rozpoczęcie i przebieg postępowania zależy właściwie jedynie od dłużnika, którego postępowanie jest kontrolowane dopiero na etapie zatwierdzania układu przez sąd. Zarzutem podnoszonym niekiedy przez przeciwników uproszczonej restrukturyzacji było także przekazanie prowadzenia tego postępowania właściwie zupełnie doradcy restrukturyzacyjnemu wybieranemu swobodnie przez dłużnika. Choć wątpliwości te – także podczas procesu legislacyjnego – były dyskutowane, ostatnie miesiące właściwie nie potwierdziły ich zasadności.

W pierwszym rzędzie należy podnieść, że owszem, funkcję nadzorcy układu w omawianym tu postępowaniu pełni doradca restrukturyzacyjny wybierany przez dłużnika. Jednak w żadnym wypadku nie oznacza to, że tym samym doradca ten staje się pełnomocnikiem dłużnika, działającym w jego interesie. Wręcz przeciwnie – w końcu możliwość pełnienia funkcji doradcy restrukturyzacyjnego jest w polskim prawie obwarowana szeregiem warunków, gwarantujących profesjonalizm podejmowanych czynności. Poza tym „efekty” uproszczonej restrukturyzacji w postaci układu podlegają kontroli sądowej w procedurze jego zatwierdzenia. To zaś samo w sobie pozwala na stosunkowo dobrą ochronę uprawnień wierzycieli. Oczywiście nie oznacza to, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest zupełnie wolne od zagrożeń – jednak jego właściwe prowadzenie je znacząco minimalizuje.

Dalej idąca nowela

W tym kontekście wprowadzenie na stałe rozwiązań znanych z uproszczonej restrukturyzacji do Prawa restrukturyzacyjnego należy ocenić bardzo pozytywnie. Tego rodzaju idea, jak odformalizowanie spraw restrukturyzacyjnych, uczynienie ich prostszymi i bardziej przystępnymi dla dłużników oraz wierzycieli od dawna oczekuje na realizację w polskim systemie prawa – zwłaszcza w perspektywie wydłużającego się czasu procedowania w sądach. Pozostaje mieć nadzieję, że znowelizowane postępowanie układowe spełni te nadzieje.

Aczkolwiek obecna wersja noweli – która najpewniej wejdzie w życie – niesie ze sobą pewne zagrożenia, zwłaszcza w zakresie przyznania dłużnikowi prawa do spłaty zadłużenia także poza warunkami określonymi w układzie. Nie ma wątpliwości, że biorąc pod uwagę dotychczasowe rozwiązania Prawa restrukturyzacyjnego jest to rozwiązanie – delikatnie mówiąc – nietypowe, rzeczywiście stwarzające realne zagrożenia do nadużyć, zwłaszcza w zakresie zaspokajania dowolnie wybranych przez dłużnika wierzycieli, kosztem pozostałych.

Stąd warto apelować do ustawodawcy o korektę noweli jeszcze przed jej wejściem w życie – w końcu tego rodzaju zabiegi nie są niczym nadzwyczajnym w polskiej praktyce legislacyjnej. W przeciwnym razie możemy mieć do czynienia z wręcz fundamentalną zmiana, którą raczej trudno uznać za dobrze służącą osiąganiu celów restrukturyzacji.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3