Aktualności

Notarialny nakaz zapłaty – jak napisać wniosek? Praktyczny poradnik

Notarialny nakaz zapłaty ma szansę zrewolucjonizować dochodzenie należności od nierzetelnych dłużników, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków względem wierzyciela. W założeniu ustawodawcy – który ciągle pracuje nad nowymi przepisami – notarialny nakaz zapłaty ma stać się metodą na szybką egzekucję wierzytelności nieprzekraczających wartości 75 tys. złotych.

Aby móc sięgnąć po ten instrument dłużnik będzie musiał złożyć stosowny wniosek. Jak go przygotować? Odpowiedź na to pytanie zawierają projektowane przepisy nowelizacji ustawy – Prawo o notariacie.

Wniosek o notarialny nakaz zapłaty

Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie i niektórych innych ustaw, wniosek o wydanie notarialnego nakazu zapłaty będzie musiał zawierać:

  • Imię i nazwisko wnioskodawcy lub inne oznaczenia w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną;
  • Adres do doręczeń wnioskodawcy;
  • Numery identyfikacyjne wnioskodawcy;
  • Imię i nazwisko osoby zobowiązanej lub inne oznaczenia w przypadku osoby zobowiązanej niebędącej osobą fizyczną oraz, o ile to możliwe, numery identyfikacyjne osoby zobowiązanej.

Jeżeli przepisy wskazanej powyżej ustawy wejdą w życie, to w odpowiednim rozporządzeniu zostanie określony wzór wniosku o wydanie notarialnego nakazu zapłaty. Dzięki temu zadaniem wnioskodawcy będzie wypełnienie odpowiednich pól we wniosku. Chociaż, oczywiście, przed tym będzie on musiał zgromadzić wymienione powyżej dane oraz dokumenty, jakie trzeba będzie dołączyć do wniosku.

Dokumenty dołączane do wniosku o notarialny nakaz zapłaty

Do wniosku o notarialny nakaz zapłaty trzeba będzie dołączyć:

  • Dokument potwierdzający istnienie roszczenia dochodzonego przez wnioskodawcę (np. dokument urzędowy, zaakceptowany przez dłużnika rachunek, wezwanie dłużnika do zapłaty z pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu);
  • Pełnomocnictwo, jeśli wniosek składa pełnomocnik;
  • Odpis wniosku i załączników dla osoby, która ma być zobowiązana do wykonania notarialnego nakazu zapłaty;
  • Oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest w toku lub nie toczyła się inna sprawa o roszczenie objęte wnioskiem o wydanie notarialnego nakazu zapłaty wraz z klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Bez prawidłowo sporządzonego wniosku – wraz ze wszystkimi załącznikami – notariusz nie będzie mógł wystawić nakazu zapłaty. Dlatego tak istotną kwestią będzie prawidłowe sporządzenie wniosku. Można wręcz zaryzykować twierdzenie, że będzie to kluczowa czynność z punktu widzenia wierzyciela dochodzącego swoich należności od dłużnika.

Czy notarialny nakaz zapłaty wejdzie w życie? 

Warto podkreślić, że prace legislacyjne nad ustawą wprowadzającą notarialny nakaz zapłaty ciągle trwają – są na etapie I czytania w Sejmie. Tym samym trudno przewidzieć kiedy i w jakim ostatecznie kształcie przepisy wejdą w życie. Trudno mieć jednak wątpliwości, że notarialny nakaz zapłaty znacznie uprości i przyspieszy dochodzenie roszczeń. To z kolei jest dobra wiadomość dla wszystkich wierzycieli. Do czasu zaś wprowadzenia tego instrumentu do polskiego porządku prawnego należy korzystać z dostępnych instrumentów dochodzenia roszczeń. Wybór metod egzekucji warto dostosować do charakteru wierzytelności oraz jej wysokości.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3