Aktualności

Nadzorca układu a uproszczona restrukturyzacja

Uproszczona restrukturyzacja – a więc postępowanie o zatwierdzenie układu – nie bez racji jest najczęściej stosowaną spośród czterech procedur restrukturyzacyjnych. Dzięki niej można naprawdę szynko oddłużyć firmę, unikając konieczności ogłoszenia jej upadłości. W uproszczonej restrukturyzacji niezwykle istotną, wręcz kluczową rolę odgrywa nadzorca układu. Kim on jest? Jaką rolę pełni w ramach postępowania o zatwierdzenie układu? To niezwykle istotne pytania z praktycznego punktu widzenia, dlatego odpowiedź na nie powinien poznać każdy przedsiębiorca mający zamiar skorzystania z uproszczonej restrukturyzacji.

Na czym polega uproszczona restrukturyzacja?

Postępowanie o zatwierdzenie układu powinno zostać przeprowadzone w ciągu czterech miesięcy. Tyle czasu powinno minąć od dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do złożenia w sądzie restrukturyzacyjnym wniosku o zatwierdzenie układu. Dlatego uproszczona restrukturyzacja pozwala naprawdę szybko oddłużyć firmę. Jednak, aby zrobić trzeba znaleźć odpowiedniego nadzorcę układu. To on odpowiada za przygotowanie propozycji układowych, przeprowadzenie samodzielnego zbierania głosów wierzycieli i złożenie wniosku o zatwierdzenie układu. Nadzorca czuwa po prostu nad przebiegiem całości procedury oraz nad jej zgodnością z prawem. Z tego względu bez ryzyka błędu można przyjąć, że to od doradcy restrukturyzacyjnego w dużej mierze zależy to, czy dłużnik zawrze układ ze swoimi wierzycielami, a co za tym idzie, czy uda mu się przywrócić dobrą kondycję swojego przedsiębiorstwa.

Jak wybrać nadzorcę układu? Najważniejsze kryteria

Ustawodawca jasno zdecydował, że to dłużnik decyduje o tym, kto będzie nadzorcą układu w postępowaniu, które chce on zainicjować. Zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego
w postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu jest wybierany przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej z dłużnikiem. W umowie tej należy określić wynagrodzenie układu. Przy czym nie oznacza to, że dłużnik posiada pełną swobodę w wyborze nadzorcy układu. Kandydat do tej funkcji musi przede wszystkim legitymować się licencją doradcy restrukturyzacyjnego. Jeżeli zaś nadzorcą układu ma być spółka prawa handlowego, to licencję tę muszą posiadać odpowiednie osoby wchodzące w skład zarządu spółki lub ponoszące odpowiedzialność za jej zobowiązania całym swoim majątkiem.

Natomiast z punktu widzenia celów restrukturyzacji – a więc oddłużenia przedsiębiorstwa – kluczowe są kompetencje prawnicze i ekonomiczne, jakimi legitymuje się nadzorca. Im są one większe, tym większe szanse na uratowanie firmy oraz na uniknięcie konieczności ogłoszenia jej upadłości. Jeżeli zaś wybrany nadzorca nie posiada tych umiejętności, szanse na efektywną restrukturyzacje są naprawdę niewielkie. Łatwo to rozumieć w perspektywie uprawnień przyznanych przez ustawodawcę nadzorcy układu. Jakie one są?

Kompetencje nadzorcy układu – jakie są jego uprawnienia?

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym do najważniejszych uprawnień nadzorcy układu należy: sporządzenie wspólnie z dłużnikiem planu restrukturyzacyjnego; przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych; sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych; współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli; złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu. Każdą z tych kategorii można „rozbić” na szereg szczegółowych uprawnień, których realizacja bezpośrednio przekłada się na skuteczność restrukturyzacja. Dlatego wybierając nadzorcę układu należy naprawdę dobrze się zastanowić, sięgając przede wszystkim po usługi tych doradców restrukturyzacyjnych, którzy dają rękojmię należytego wykonania powierzonych im obowiązków. Nie ma tu lepszej rekomendacji niż bogate portfolio pozytywnie zakończonych restrukturyzacji.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3