dla przedsiębiorców

Nadzorca pomoże zdobyć środki na restrukturyzację

Ratowanie przedsiębiorstwa nie jest możliwe bez odpowiednich środków finansowych. To właściwie elementarz zarządzania przedsiębiorstwem, jednak jego wprowadzenie w życie w ramach restrukturyzacji jest bardzo trudnym zadaniem – zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że tarapaty, w które popadł dłużnik znacznie obniżają chociażby jego zdolność kredytową. Tym samym pozyskanie finansowania potrzebnego do oddłużenia przedsiębiorstwa poprzez zrealizowanie układu, czy innych działań naprawczych nie jest zadaniem łatwym i zawsze wymaga sporego nakładu pracy, popartej bogatym doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą. Dlatego bardzo często jest to zadanie przekraczające możliwości dłużnika – nawet, gdy od wielu lat prowadzi on działalność gospodarczą. Stąd warto w omawianym tu zakresie skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Jak je znaleźć?

Obowiązek nadzorcy

Zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym obowiązkiem nadzorcy jest informowanie dłużnika o dostępnych dla niego źródłach finansowania – w tym w postaci pomocy publicznej. Ponadto ustawodawca zobowiązał nadzorcę do współpracy z dłużnikiem w zakresie pozyskiwania wybranego finansowania. Analogicznie określono obowiązki zarządcy. W tym przypadku – również zgodnie z Prawem restrukturyzacyjnym – jest on zobowiązany do podejmowania działań w celu uzyskania dodatkowego źródła finansowania działalności dłużnika, w tym uzyskania pomocy publicznej. Co to w praktyce oznacza?
Oczywiście to, z jakich środków zostanie sfinansowana restrukturyzacja zależy przede wszystkim od okoliczności danego przypadku, a zwłaszcza od stanu w jakim znajduje się przedsiębiorstwo. W końcu – przynajmniej w teorii – to majątek składający się na przedsiębiorstwo powinien stanowić podstawowe źródło finansowania czynności podejmowanych w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Jednak w przypadku, gdy majątek ten nie wystarcza na osiągnięcie celów postępowania nie ma przeszkód do skorzystania z innych źródeł, w tym chociażby kredytów bankowych czy pomocy publicznej.

Wszystko trzeba dobrze przemyśleć

W każdym razie punktem wyjścia do określenia źródeł finansowania restrukturyzacji powinna być dokładana i wszechstronna analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Bez tego nie sposób określić czy istnieje w ogóle potrzeba ubiegania się o inne źródła finansowania. Jeżeli jednak okaże się, że jest taka konieczność, bezwzględnie należy ocenić w jaki sposób pozyskanie środków wpłynie na stan przedsiębiorstwa. W końcu może okazać się, że jego dalsze zadłużenie okaże się przysłowiowym gwoździem do trumny. Poza tym bez przynajmniej minimalnych perspektyw na spłatę zadłużenia nie ma co myśleć o pozyskaniu dodatkowych źródeł finansowania.

W tej perspektywie korzystnym rozwiązaniem może okazać się ubieganie się o pomoc publiczną – a więc mówiąc najprościej o wsparcie dla przedsiębiorców przekazywaną przez podmioty państwowe lub samorządowe. Może przybrać ona najróżniejsze formy, np. odroczenia, a nawet umorze zobowiązań publicznoprawnych, chociażby zaległych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednak trzeba pamiętać, że skorzystanie z omawianych tu form pomocy wiąże się z koniecznością przestrzegania zarówno ustawodawstwa (w tym unijnego) odnoszącego się bezpośrednio do pomocy publicznej, jak i właściwych przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. W tym drugim przypadku chodzi przede wszystkim o tzw. test prywatnego wierzyciela, a więc analizę, której celem jest ocena, czy działania wierzyciela publicznego w postępowaniu restrukturyzacyjnym są analogiczne do tych, które podjąłby wierzyciel prywatny. Mówiąc inaczej celem testu prywatnego wierzyciela jest ocena, czy podmiot publiczny zachowuje się „rynkowo”. Jednocześnie należy pamiętać, że pomoc publiczna udzielana restrukturyzowanemu przedsiębiorcy może zostać przeznaczona wyłącznie na restrukturyzację, a więc np. w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3