dla przedsiębiorców

Na czym polega Polityka Nowej Szansy?

Kryzys gospodarczy, z którym borykamy się co najmniej od marca 2020 roku – a więc od wybuchu w Polsce pandemii koronawirusa – ciągle nastręcza wielu trudności, zwłaszcza prowadzącym własną działalność gospodarczą, a horyzont jego zażegnania znacznie się oddalił przez wybuch wojny w Ukrainie. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają różnego rodzaju instrumenty pomocowe – zarówno oferowane przez podmioty państwowe programy wsparcia przedsiębiorców, jak i możliwość przeprowadzenia skutecznego oddłużenia.

Realizacji tych celów ma służyć Polityka Nowej Szansy. Na czym ona polega i co można zyskać na korzystaniu z jej form? Okazuje się, że dla wielu mogą stanowić one wręcz ostatnią szansę na wyjście z kryzysu.

Pieniądze na restrukturyzację – jak je zdobyć?

Instrumenty składające się na Politykę Nowej Szansy to przede wszystkim wsparcie finansowe dla firm dystrybuowane na podstawie ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Warto podkreślić, że na mocy decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 listopada 2020 roku programy Polityki Nowej Szansy będą realizowane aż do 2026 roku.

To z kolei stwarza stosunkowo długi horyzont czasowy, w którym zadłużeni przedsiębiorcy będą mogli sięgnąć po stosunkowo duże pieniądze. Przekazuje się je prowadzącym własny biznes jako:

  • „pomoc na ratowanie”;
  • tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne”
  • oraz „pomoc na restrukturyzację”.

Oczywiście każdy z tych programów rządzi się swoimi zasadami.

Pomoc na ratowanie to pożyczka dla przedsiębiorcy udzielana na okres sześciu miesięcy, w wysokości niezbędnej do otrzymania działalności operacyjnej. W tym czasie powinien on opracować plan restrukturyzacji lub likwidacji swojej działalności gospodarczej oraz przeprowadzić wszelkie niezbędne analizy. Pomoc na ratowanie jest dostępna zarówno dla mikro-, jak i dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – dedykowane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom – jest bardziej zaawansowanym instrumentem z zakresu Polityki Nowej Szansy. Jego zasadniczym celem jest umożliwienie przedsiębiorcy wykonywania jego działalności gospodarczej przez czas niezbędny do przywrócenia mu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Tym samym tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne służy kompleksowemu rozwiązaniu problemów trapiących przedsiębiorcę.

Natomiast pomoc na restrukturyzację to najszerszy z wymienionych tu programów. Jego założeniem jest takie wsparcie prowadzącego własną działalność gospodarczą, aby – w wyniku realizacji planu restrukturyzacji – odzyskał on zdolność długofalowego konkurowania na rynku. Trzeba przy tym pamiętać, że pomoc na restrukturyzację stanowi jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy, który ten musi zainwestować, aby móc skorzystać ze wskazanego instrumentu.

Jak efektywnie wykorzystać środki? Liczy się plan i zaangażowanie

Bez względu na to, z której ze wskazanych powyżej form, składających się na Politykę Nowej Szansy, zdecyduje się skorzystać przedsiębiorca, powinien pamiętać, że samo otrzymanie środków na niewiele się zda, jeżeli nie zostaną one prawidłowo spożytkowane. Oczywiście stosowne założenia w tym zakresie muszą zostać sporządzone już na etapie wnioskowania o pomoc na ratowanie; tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne czy o pomoc na restrukturyzację. To z kolei oznacza, że od jakości – a zwłaszcza merytorycznej poprawności – dokumentów aplikacyjnych w dużej mierze zależy otrzymanie gotówki. Tym bardziej więc warto zainwestować czas, siły i środki, aby je jak najlepiej przygotować.

Wskazane powyżej instrumenty – zresztą zgodnie z nazwą samej Polityki – stanowią szansę. Jej wykorzystanie zależy od zaangażowania przedsiębiorcy oraz od prawidłowości zaplanowanego sposobu spożytkowania środków. Błędy w tych obszarach mogą oznaczać ich zmarnowanie, co – biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania – może oznaczać nawet konieczność ogłoszenia upadłości firmy. Zwłaszcza w przypadkach tych przedsiębiorców, którzy borykają się z naprawdę poważnymi trudnościami.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3