dla przedsiębiorców

Kumulacja negatywnych zjawisk prowadzi do niewypłacalności

Niewypłacalność bądź poważne problemy z wypłacalnością to podstawowy problem, przed którym staje obecnie coraz więcej firm. Jeżeli przedsiębiorca nie podejmie na czas właściwych działań naprawczych, to znajdzie się na prostej drodze do upadłości.

Dlatego nigdy nie należy odkładać decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub podjęciu innych inicjatyw zmierzających do wyprowadzenia firmy na prostą. Im później zostaną one wdrożone, tym mniejsze szanse na uniknięcie upadłości.

Co więc zrobić, aby uniknąć takiego scenariusza? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie jedna: w odpowiednim czasie rozpocząć i właściwie przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne.

Niewypłacalność firm – co ją powoduje?

Problemy przedsiębiorców można streścić w jednym haśle: rosnące ceny. Surowce, energia, praca – to najważniejsze obszary, w których dochodzi do ciągłego wzrostu kosztów, od których bardzo trudno uciec, prowadząc własną działalność gospodarczą. Do tego należy dołożyć rosnące koszty obsługi zadłużenia, zwłaszcza wobec banków, bez którego również często nie da się prowadzić swojego biznesu.

Niestety właściwie każdy z tych czynników ma charakter zewnętrzny wobec przedsiębiorstwa i nie zależy od decyzji podejmowanych przez prowadzącego działalność gospodarczą. Weźmy na przykład inflację. Jest to zjawisko makroekonomiczne, które ma zróżnicowane źródła i jest bardzo trudne do zwalczenia. Podstawową metodą walki z inflacją jest podnoszenie stóp procentowych, co z kolei w prosty sposób prowadzi do wzrostu rat kredytów.

Jednak z faktu, że źródła obecnych trudności w prowadzeniu biznesu mają charakter zewnętrzny w stosunku do firmy, nie należy wyprowadzać wniosku, że przedsiębiorca powinien stać z założonymi rękami i czekać na rozwój wypadków. Wręcz przeciwnie. Struktura i działalność przedsiębiorstwa muszą zostać dostosowane do trwającego kryzysu gospodarczego.

Jak to zrobić? W pierwszym kroku trzeba postawić na optymalizację wykonywanej pracy i związanych z nią kosztów. Oszczędności są wręcz niezbędne, ale zawsze trzeba je wdrażać tak, aby cięcia kosztów nie zagrażały funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Tu z kolei dobrym przykładem mogą okazać się redukcje zatrudnienia. Dobrą kadrę naprawdę trudno skompletować. Skoro więc ma się odpowiednią załogę, to jej dekompozycja może negatywnie wpłynąć na prowadzenie działalności.

Kiedy zdecydować się na restrukturyzację?

Statystyki pokazują, że rośnie liczba firm, które decydują się na zakończenie swojej działalności bądź wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Najwięcej tego rodzaju decyzji pojawia się w przypadku firm z branży budowlanej, gastronomicznej i transportowej. Jednocześnie zestawiając te statystyki z danymi z poprzednich lat, widać – na szczęście – że przedsiębiorcy ciągle trzymają się dobrze. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę naprawdę bezprecedensową skalę trudności, z jaką mierzą się przedsiębiorcy właściwie od czasu wybuchu pandemii COVID-19.

Nie zmienia to faktu, że prowadzący własną działalność gospodarczą muszą zachować czujność, na bieżąco badając stan swojej firmy. Należy zadbać zwłaszcza o terminowe regulowanie należności oraz szybkie ściąganie zobowiązań. Problemy bądź zaniedbania w tym obszarze bardzo szybko przekładają się na zagrożenie niewypłacalnością. Kiedy zaś takie zagrożenie się pojawi trzeba od razu wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne, czyli jedną z czterech procedur uregulowanych w Prawie restrukturyzacyjnym.

Restrukturyzacja służy uratowaniu firmy przed upadłością poprzez zawarcie układu z wierzycielami, w którym dłużnik „dogada się” co do zasad spłaty swoich zobowiązań. Wcześnie wdrożona restrukturyzacja stanowi najlepszą odpowiedź na kryzys finansowy firmy. Natomiast zbyt późne rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź błędy popełnione w jego trakcie najczęściej w prosty sposób prowadzą do upadłości. W dobie obecnego kryzysu gospodarczego prawdopodobieństwo takiego obrotu spraw we wskazanych przypadkach zdecydowanie wzrasta.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3