aktualności/news

Krajowy Rejestr Zadłużonych z opóźnieniem, ale uproszczona restrukturyzacja zostanie z nami na dłużej

Niestety różnego rodzaju procesy związane z cyfryzacją usług publicznych przeważnie przebiegają w Polsce z problemami, ogniskującymi się zarówno wokół opracowywania odpowiednich przepisów, budowy właściwej infrastruktury informatycznej, jak i wdrażania nowych rozwiązań w praktyce działania organów administracji i sądów. Nie inaczej jest w przypadku cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych – gdyby trzymać się pierwotnego terminarza tego rodzaju sprawy już od dawna powinny być procedowane wyłącznie online. Tymczasem najpewniej termin wejścia w życie przepisów regulujących funkcjonowanie Krajowego Rejestru Zadłużonych zostanie po raz kolejny przesunięty. Przy tej samej okazji najprawdopodobniej zostanie przedłużona także możliwość inicjowania uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Ważne zmiany w zakresie restrukturyzacji

Wskazane powyżej zmiany wiążą się z procedowanym obecnie w Parlamencie – z poparciem Ministerstwa Sprawiedliwości, co z kolei zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo wejścia w życie opracowywanych przepisów – projekcie zmian Prawa restrukturyzacyjnego oraz „tarczy antykryzysowej”. Ich podstawowym skutkiem ma być przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących Krajowego Rejestru Zadłużonych z 1 lipca na 1 grudnia br. Natomiast uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie mogło być inicjowane nie jak pierwotnie zakładano do 30 czerwca, ale do 30 listopada br. Przy czym należy podkreślić, że od 1 grudnia br. ma wejść w życie inna nowela Prawa restrukturyzacyjnego, przewidująca wprowadzenie już na stałe do tej ustawy wielu rozwiązań znanych z uproszczonej restrukturyzacji.

W każdym razie wszystko wskazuje na to, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem poważnych zmian w funkcjonowaniu polskiego systemu prawa restrukturyzacyjnego – zarówno w zakresie samej treści przepisów jak i praktyki ich stosowania. Oczywiście to czas pokaże czy zakładane zmiany rzeczywiście przyniosą pozytywne rezultaty, jednak obrany kierunek pod wieloma względami jest nieunikniony – a właściwie powinien już od dawna obowiązywać.

Rewolucja do końca roku?

Mowa tu przede wszystkim o cyfryzacji postępowań restrukturyzacyjnych – podobnie zresztą, jak upadłościowych. Okres pandemii najlepiej pokazał, jak poważnym utrudnieniem dla restrukturyzacji jest konieczność przeprowadzania wielu czynności procesowych w formie tradycyjnej. Co prawda w czasie pandemii wprowadzono szereg rozwiązań, których celem było usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych, zwłaszcza poprzez większe otwarcie ich na różnego rodzaju „zdalne” rozwiązania. Jednak w istocie zmiany przepisów miały charakter tymczasowy, a niekiedy wręcz prowizoryczny, stąd trudno uznać je za kompleksowe rozwiązanie. Inaczej sprawa przedstawia się z Krajowym Rejestrem Zadłużonych, który ma doprowadzić właściwie do pełnej cyfryzacji restrukturyzacji. Warto przy tym wspomnieć, że zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media ciągle trwa dopracowywanie samego systemu informatycznego mającego obsługiwać Krajowy Rejestr, tak aby wprowadzić do niego funkcjonalności pozwalające na automatyczne przekazywanie do niego danych znajdujących się już w posiadaniu organów władzy publicznej.

Inną z zapowiadanych zmian jest przedłużenie o kilka miesięcy możliwości zainicjowania uproszczonej restrukturyzacji. Bez wątpienia jest to słuszna idea, o czym najlepiej świadczą statystyki pokazujące, że w ciągu ostatnich miesięcy w zdecydowanej większości przypadków dłużnicy korzystają właśnie z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Co więcej – doświadczenie pokazuje, że właściwe poprowadzenie tego rodzaju sprawy daje bardzo duże szanse na spłatę wierzycieli i umożliwienie tym samym dłużnikowi dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. To zaś są właściwie podstawowe argumenty świadczące na rzecz uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które po prostu sprawdza się w praktyce.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3