dla przedsiębiorców

Kilka sposobów na poprawę płynności finansowej firmy

Niełatwa i niestabilna sytuacja gospodarcza spędza sen z powiek większości przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę fakt, że na horyzoncie nie widać stabilizacji, trudno spodziewać się poprawy sytuacji.

Tym samym prowadzący własny biznes powinni szczególną uwagę poświęcić zapewnieniu płynności finansowej swoich przedsiębiorstw. W czasie kryzysu nabiera to szczególnego znaczenia, gdyż chociażby ze względu na obecne – bardzo wysokie – koszty prowadzenia działalności gospodarczej jej finansowanie, bez bieżącego dopływu gotówki za świadczone usługi bądź dostarczane towary, może być niezwykle trudne. Jak więc poprawić płynność finansową firmy? Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – o czym pamiętać?

W czasie kryzysu liczy się przede wszystkim wiedza. Przedsiębiorca musi po prostu bardzo dobrze orientować się w sytuacji – zwłaszcza finansowej – firmy. Chodzi tu zwłaszcza o strukturę zobowiązań, poziom kosztów, charakterystykę zatrudnienia, wybrane formy opodatkowania, działania podejmowane na rzecz ściągnięcia przeterminowanych wierzytelności oraz w celu promocji oferowanych dóbr i usług. Są to (oczywiście nie jedyne) najważniejsze zagadnienia, mające wpływ na zapewnienie płynności finansowej firmy. Im lepiej przedsiębiorca w nich się orientuje, tym łatwiej i szybciej może podjąć właściwie działania. Czas jest tu zawsze na wagę złota.

Podstawową kwestią zawsze pozostaje sprawna windykacja należności. Nigdy nie należy z nią zwlekać, gdyż doświadczenie pokazuje, że w przypadku problemów z zapłatą faktur i rachunków przedsiębiorca powinien nastawić się na stosunkowo trudny proces egzekucyjny. Dlatego warto przemyśleć odpowiednie zabezpieczenie zawieranych umów. Przedpłata, zadatek, zaliczka czy kaucja to tylko niektóre przykłady możliwych rozwiązań, z których ma prawo skorzystać, prowadząc własną działalność gospodarczą.

Na czym polega optymalizacja podatkowa?

W trudnych czasach zawsze warto uniemożliwić niepotrzebny odpływ gotówki. Oczywiście pewne koszty po prostu trzeba ponieść – tu zwłaszcza chodzi o podatki i składki na ZUS – jednak nie oznacza to, iż nie można ich zoptymalizować. Wręcz przeciwnie, a podejmowanie kroków w tym kierunku powinno być codziennością przedsiębiorcy. Najpierw należy określić najlepszy sposób opodatkowania, co z kolei przeważnie wiąże się z wyborem formy prowadzenia działalności gospodarczej. Tu warto pamiętać, że raz określoną formę prawną przedsiębiorstwa można zmienić.

W ramach działań optymalizacyjnych trzeba przyjrzeć się także strukturze zatrudnienia w firmie. Wiadomo, że redukcja załogi właściwie automatycznie przekłada się na oszczędności. Przy czym tego rodzaju inicjatywy trzeba podejmować z głową, po przeprowadzeniu naprawdę solidnych analiz.

Źle przeprowadzona redukcja zatrudnienia może doprowadzić do utraty „mocy produkcyjnych” firmy. Tym samym to, co wygenerowało oszczędności firmy, może okazać się jej dodatkowym problemem. Do tego trudnym do rozwiązania w krótkiej perspektywie. W końcu pozyskanie pracownika i jego wdrożenie w obowiązki nie jest zadaniem łatwym. Zwłaszcza teraz, gdy w wielu branżach dostrzegalny jest brak specjalistów.

Oddłużenie firmy – jak je przeprowadzić?

Największym wyzwaniem, przed którym w czasie kryzysu może stanąć przedsiębiorca, jest uratowanie swojej firmy przed upadłością. Jeżeli przedsiębiorstwo stało się niewypłacalne bądź realne jest zagrożenie niewypłacalnością, to najlepszą reakcją jest wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Procedury uregulowane w Prawie restrukturyzacyjnym zostały przewidziane właśnie w celu oddłużenia firm. Dlatego efektywne skorzystanie z nich daje bardzo duże szanse na wyjście z trudnej sytuacji finansowej oraz możliwość dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest profesjonalne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, pozwalającego przedsiębiorcy na zawarcie układu ze swoimi wierzycielami.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3