Aktualności

Kiedy można spodziewać się obniżek stóp procentowych?

Wysokość stóp procentowych negatywnie przekłada się na finanse zdecydowanej większości kredytobiorców posiadających kredyt złotówkowy – zarówno hipoteczny, jak i gotówkowy. Dlatego tak ważne jest pytanie: kiedy można spodziewać się obniżek stóp procentowych? Niestety, nie ma na nie prostej odpowiedzi, gdyż zależy ona od kształtowania się poziomu inflacji. W każdym razie w grę wchodzi wiele różnych czynników ekonomicznych, składających się na ogólny kształt sytuacji gospodarczej.

Choć ostrożnie, można spodziewać się obniżek stóp pod koniec obecnego roku. Dlaczego?

Kiedy kredyty przestaną rosnąć?

Pytanie o stopy procentowe jest w pierwszej kolejności pytaniem o wzrost kosztów kredytów. Dlatego każdy, kto zadaje sobie pytanie o to, kiedy kredyty przestaną rosnąć – a przecież obecnie jest to wątpliwość, z którą zmaga się większość kredytobiorców – oczekuje obniżki stóp procentowych. Decyzję w tym zakresie – oczywiście w polskich warunkach, a więc w odniesieniu do złotego – podejmuje Rada Polityki Pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.

Decyzja zarówno o obniżeniu, jak i podwyższeniu poziomu stóp procentowych jest niezwykle brzemienna w skutkach, dlatego musi być podejmowania po uwzględnieniu aktualnych procesów gospodarczych. Przede wszystkim wskaźnika inflacji.

Nie wnikając w skomplikowane meandry ekonomii, istotę stóp procentowych można wytłumaczyć w stosunkowo prosty sposób: jest to cena, jaką posiadał kapitału pobiera za jego pożyczenie. Dlatego wskaźnik stóp procentowych jest brany pod uwagę przy kalkulacji kosztów kredytów, pożyczek czy jakichkolwiek innych instrumentów funkcjonujących na rynku bankowym.

Przykładowo oprocentowanie większości kredytów zaciągniętych w polskich złotych jest wręcz automatycznie uzależnione od stóp procentowych, tak że ich podwyższenie powoduje zwiększenie kwoty miesięcznej raty. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich miesięcy, chyba nikogo nie trzeba przekonywać do prawdziwości tej tezy.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Podwyższanie stóp procentowych ma na celu walkę z inflacją, dlatego można zakładać, że stopy pozostaną podwyższone dopóki inflacja nie zacznie spadać. Na to zaś się nie zanosi – inflacja należy do tych zjawisk ekonomicznych, które pojawiają się nagle i trudno się z nimi rozprawić. Stąd niewielkie spadki wysokości tego wskaźnika, jakie można zaobserwować w danych Głównego Urzędu Statystycznego, raczej nie zwiastują szybkiego rozwiązania problemu stóp procentowych. Tym bardziej, że ekonomiści zgodnie przyjmują, że odejście od wysokich stóp procentowych może nastąpić wówczas, gdy inflacja spadnie do poziomu ok. 10 proc.

Decyzje dotyczące stóp procentowych są podejmowane przez Radę Polityki Pieniężnej w cyklu miesięcznym. Styczeń był czwartym miesiącem z rzędu, w którym Rada nie zdecydowała się na ich podniesienie. Tym samym stopa referencyjna niezmiennie wynosi 6,75 proc. Jest to o tyle dobra wiadomość, że kredytobiorcy nie muszą spodziewać się kolejnych wzrostów kosztów kredytów. Z drugiej jednak strony wysokie raty zostały „zakonserwowane”. I to co najmniej jeszcze na kilka najbliższych miesięcy. Kiedy więc można spodziewać się obniżki stóp procentowych?

Obniżki stóp procentowych – możliwa data

Ostrożne szacunki karzą zakładać, że obniżki stóp procentowych mogą rozpocząć się w ostatnim kwartale trwającego roku. Przy czym trudno mieć nadzieję na jakieś gwałtowne ruchy – raczej realne jest rozpoczęcie od niewielkiej obniżek i ewentualne kontynuowanie ich w roku 2022, wraz ze spadającą inflacją. Jeżeli inflacja będzie nadal utrzymywać się na obecnym pułapie bądź – co gorsza – obniżenie stóp procentowych będzie wiązać się z jej wzrostem, to na pewno Rada Polityki Pieniężnej nie zdecyduje się na zmianę obecnie obranego kursu polityki monetarnej.

Pozostaje więc czekać na to w jaki sposób będzie kształtować się sytuacja gospodarcza, na którą – jak wiadomo – wpływa wiele różnych zmiennych. Natomiast obecnie przede wszystkim wojna w Ukrainie i związane z nią wyzwania geopolityczne.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3