Pogotowie Restrukturyzacyjne

Kancelaria restrukturyzacyjna

Zanim powiem co to kancelaria restrukturyzacyjna potrzebny jest krótki wstęp. Wraz z wejściem nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, pojawił się nowy zawód doradca restrukturyzacyjny. Osoby z tzw. branży mają mieszane uczucia co do przygotowania takich osób (które do tej pory były syndykami) do pełnienia funkcji w toku postępowań restrukturyzacyjnych. Pojawiają się też głosy, że dobry doradca restrukturyzacyjny powinien łączyć kwestię prawne, ekonomiczne oraz z zakresu zarządzania. Tylko wtedy można liczyć na skuteczną restrukturyzację.

Wydaje się, że rzeczywiście pogląd ten jest słuszny w przypadku dużych skomplikowanych restrukturyzacji firm będących „w biegu”. Inaczej sytuacja ma się z małymi przedsiębiorcami, o nieskomplikowanej strukturze i niewielkim ilościowo majątku (nawet jeżeli majątek jest znaczący kwotowo). W takim wypadku co do zasady wystarczy sprawny doradca restrukturyzacyjny, najczęściej z wykształceniem prawniczym. Nie o tym chcę jednak pisać. Do dużych i skomplikowanych restrukturyzacji w rzeczywistości potrzeba zespołów ludzi i to najlepiej łączących różne wykształcenie, kompetencje i doświadczenie. Z dużym zaciekawieniem obserwuje powstający nowy rodzaj podmiotów na rynku, jakim jest tytułowa kancelaria restrukturyzacyjna.

Czym jest kancelaria restrukturyzacyjna?

Ten wpis ma oczywiście bardzo subiektywny charakter i obarczony jest faktem, że sam zdecydowałem o założeniu odrębnego podmiotu do prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych, tj. kancelarii restrukturyzacyjnej Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. Nie mniej jednak chciałbym podzielić się z Tobą swoją koncepcją na kancelarię restrukturyzacyjną, która zdecydowała o charakterze mojej firmy.

Chciałbym jednak zauważyć, że wydzielenie kancelarii restrukturyzacyjnej ze struktur kancelarii prawnej ma swoje uzasadnienienie o charakterze ideowym. Kancelaria restrukturyzacyjna jest bowiem podmiotem o charakterze mieszanym prawno-ekonomiczno-zarządzającym. Nie jest zatem typową kancelarią prawną zajmującą się prawem restrukturyzacyjnym. Takie też pewnie będę miały swoje miejsce na rynku, jednak uważam, że kancelaria restrukturyzacyjna to powinien być podmiot o charakterze doradczym łączącym wiedzę prawną, ekonomiczną i z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami.

Cechy dobrej kancelarii restrukturyzacyjnej

Jak to rozumiem? Rozumiem to chociażby tak, że nowe przepisy prawa restrukturyzacyjnego dają cały szereg fantastycznych instytucji prawnych, które pozwalają na bardzo wiele działań o typowym charakterze prawnym. Instytucje te pozwolą uratować wiele firm, albo przynajmniej dużo majątku upadających/zagrożonych upadłością spółek. Nie mniej jednak do zawarcia układu z wierzycielami to za mało. Potrzeba jeszcze wiedzy ekonomicznej, finansowej żeby ułożyć plan restrukturyzacyjny w sposób optymalny. Przez optymalny rozumiem taki który z jednej strony pozwoli firmie wyjść na prostą. Z drugiej strony uwzględni słuszne interesy wierzycieli i spotka się z ich aprobatą.

Już sam fakt, że większość wierzycieli to instytucje finansowe (jak chociażby banki) powoduje, że przedstawiony plan musi być na wysokim poziomie merytorycznym i uwzględniać specyfikę tychże wierzycieli. Doświadczenie naszej firmy pokazuje, że kilkunastoletnie doświadczenie pracy mojego wspólnika w bankach przydaje się bardzo bo pozwala „myśleć tak jak oni”. Zupełnie na marginesie to podobna historia jak znane mi z autopsji spektakularne kariery prawników, którzy wcześniej byli sędziami.

Podobnie się ma z kwestią wewnętrznej restrukturyzacji, w szczególności w ramach postępowania sanacyjnego. Tylko podmiot z doświadczeniem i z dużą wiedzą w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem jest w stanie przygotować dobry plan restrukturyzacji. I co nawet ważniejsze tak realizować ten plan, że wydźwignie firmę z kłopotów i pozwoli jej na wejście na nową falę wzrostu. Tutaj w szczególności zastrzeżenia można mieć do osób, które dotychczas przez wiele lat pełniły jedynie funkcję syndyka. Trudno bowiem sobie wyobrazić, żeby nagle zmieniły swoje przyzwyczajenia i nie myślały o „zwijaniu biznesu” tylko o jego rozwijaniu.

To oczywiście bardzo lakoniczny opis, ale wydaje mi się, że oddaje moje główne założenia tworzenia kancelarii restrukturyzacyjnej. Wydaje mi się również, że dalszym etapem będą specjalizacje kancelarii restrukturyzacyjnych w zakresie konkretnych branż. Znajomość danej branży może być bowiem kluczowym elementem decydującym o skuteczności działań restrukturyzacyjnych. W szczególności, jeżeli będziemy mówili o postępowaniu sanacyjnym.

Podsumowanie

Podsumowując celem tego wpisu było w moim zamyśle pokazanie, że kancelaria restrukturyzacyjna to nowy rodzaj podmiotów o charakterze doradczym. Ma on znacząco odmienny charakter od typowej kancelarii prawnej i jako taki powinien być wieloaspektowy. Co najmniej trzy elementy są tutaj istotne: prawo, ekonomia, zarządzanie.

Na rynku w mojej ocenie powstało w tej chwili już co najmniej sześć podmiotów, które spełniają te kryteria w stopniu co najmniej zadowalającym. To z pewnością nie dużo, ale należy pamiętać, że prawo restrukturyzacyjne dopiero raczkuje i potrzebuje jeszcze czasu, żeby stało się bardziej popularne. Wraz ze wzrostem zainteresowania, a przede wszystkim świadomości w tym zakresie, zwiększy się z pewnością również liczba profesjonalnych kancelarii restrukturyzacyjnych.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3