aktualności/news

Jakie dane znajdą się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych jest jedną z instytucji, których rozpoczęcie działalności – także ze względu na pandemię – było już kilkakrotnie przekładane. Tymczasem pod wieloma względami jego uruchomienie będzie oznaczać bardzo poważne zmiany w szeroko pojętej tematyce dochodzenia wierzytelności – w tym za pomocą rozwiązań znanych z Prawa restrukturyzacyjnego oraz Prawa upadłościowego.

Wszystko wskazuje na to, że kluczowe przepisy dotyczące Rejestru – w tym przede wszystkim dotyczące zakresu danych, które będą się w nim znajdować – wejdą w życie 1 grudnia br. Jednak ciągle trudno przesądzić ostateczne brzmienie tych regulacji, gdyż nowela przepisów mających zacząć obowiązywać za kilka miesięcy czeka obecnie na podpis Prezydenta. Co nie zmienia faktu, że z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidzieć w jakich realiach prawnych będzie funkcjonować jedno z ważniejszych rozwiązań dla wszystkich dłużników i wierzycieli, w tym także prowadzących działalność gospodarczą.

Informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Zgodnie z prawem Rejestr – prowadzony przez ministra sprawiedliwości w specjalnie opracowanym w tym celu systemie – będzie obejmował dane o wszystkich podmiotach prawa (a więc zarówno o osobach fizycznych, osobach prawnych, jak i jednostkach organizacyjnych posiadających jedynie zdolność prawną), wobec których są albo były prowadzone jakiekolwiek postępowania restrukturyzacyjne, upadłościowe (w tym także wtórne postępowanie upadłościowe), czy w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego. Poza tym wobec tych samym podmiotów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych będzie znajdować się informacja o umorzeniu prowadzenia przez komornika sądowego postępowania egzekucyjnego, a w pewnych wypadkach także przez naczelnika urzędu skarbowego bądź dyrektora oddziału ZUS.

Poza tym w Rejestrze będzie się umieszczać – w przypadku ogłoszenia upadłości spółki, zainicjowania wobec niej wtórnego postępowania upadłościowego lub oddalenia wniosku upadłościowego m.in. z powodu braku majątku pozwalającego na pokrycie kosztów postępowania – dane wspólników osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Warto wspomnieć, że w Krajowym Rejestrze znajdą się także informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych.

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o dłużniku w jednym miejscu

Jasne więc jest, że Krajowy Rejestr Zadłużonych ma szansę stać się naprawdę kluczowym instrumentem zarówno w ramach procesu dochodzenia różnego rodzaju należności, jak i badania wiarygodności kontrahentów. Obydwa te zastosowania mają bardzo duże, praktyczne znaczenie zwłaszcza w okresie walki z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Tym bardziej, że Rejestr będzie jawny – a więc każdy zainteresowany zyska możliwość zapoznania się z treścią umieszczonych w nim wpisów. Poza tym Krajowy Rejestr Zadłużonych stanie się zapleczem informatycznym dla prowadzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych – zwłaszcza dla dokonywania różnego rodzaju obwieszczeń regulowanych przepisami odnoszącymi się do każdego z tych spraw.

Z tego względu w Rejestrze będą publikowane nie tylko te dane, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację podmiotu do niego wpisanego (a więc np. jego imię, nazwisko bądź nazwa), ale też chociażby informujące o złożeniu przez dłużnika wniosku restrukturyzacyjnego, czy – co szczególnie godne podkreślenia – wniosku o przygotowaną likwidację. W każdym razie pozostaje mieć nadzieję, że system obsługujący Krajowy Rejestr Zadłużonych sprosta stawianym przed nim zadaniom, dzięki czemu Rejestr rzeczywiście stanie się użytecznym narzędziem

W końcu bez odpowiednich rozwiązań informatycznych nie sposób wyobrazić sobie właściwego wdrożenia omawianych tu rozwiązań oraz zapewnienia funkcjonalności pozwalających na efektywne korzystnie z nich – zarówno przez uczestników rynku, jak i przez organy postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3