dla rolników

Jak skorzystać z restrukturyzacji małych gospodarstw?

Kilka dni temu – a dokładnie 14 lipca – minął termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu restrukturyzacji małych gospodarstw. Doświadczenie pokazuje, że środki, jakie można zdobyć w ramach tego programu stwarzają naprawdę spore szanse na uratowanie i rozwój gospodarstwa.

W jaki więc sposób efektywnie skorzystać z tych środków? Odpowiedź na to pytanie powinien znać właściwie każdy rolnik, który złożył swoją aplikację do wskazanego tu programu.

Na czym polega restrukturyzacja małych gospodarstw?

W ramach Programu restrukturyzacji małych gospodarstw – którego dysponentem, o czym warto pamiętać, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rolnik może otrzymać bezzwrotną dotację w wysokości 60 tys. złotych.

Program ten – co jest jego cechą charakterystyczną, występującą właściwie we wszystkich z dotychczasowych edycji – jest dedykowany rolnikom posiadającym gospodarstwo rolne obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jednocześnie wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekraczać równowartości 13 tys. euro.

Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie trzeba było dołączyć do wniosku o udzielenie bezzwrotnej premii w ramach omawianego tu programu, był biznes plan. Należało w nim przedstawić – i oczywiście zobowiązać się do jej realizacji – koncepcję rozwoju gospodarstwa. Stąd każdy, kto aplikował o środki w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw – przynajmniej w ogólnym zarysie – wie już jakie inwestycje ma zamiar podjąć we swoim gospodarstwie. Jednak warto jeszcze raz zadać sobie to pytanie – także w kontekście przyszłych naborów czy chęci skorzystania z innego rodzaju rozwiązań pomocowych.

Inwestycje na trudne czasy

Niestety wydaje się, że w rolnictwie nadchodzą coraz trudniejsze czasy – zwłaszcza ze względu na zachodzące na naszych oczach zmiany klimatyczne. Susza na przemian z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi nie są właściwie już niczym nadzwyczajnym. Wydaje się, że warto więc inwestować w nowoczesne technologie, dzięki którym można przynajmniej zminimalizować negatywne skutki takich zdarzeń. Podobnie przedstawiają się inwestycje w rozwiązania ekologiczne, na które swoją drogą można pozyskać coraz więcej funduszy.

To, na co można przeznaczyć środki w decydującej mierze zależy od charakteru danego programu oraz jego regulaminu. W przypadku Restrukturyzacji małych gospodarstw bezzwrotna dotacja może zostać spożytkowana na szeroki wachlarz inwestycji. W grę wchodzi tu zwłaszcza:

  • restrukturyzacja gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
  • udział w szkoleniach i konferencjach;
  • przeprowadzenie inwestycji w środki trwałe;
  • skorzystanie z usług doradczych;
  • rozbudowa gospodarstwa.

Zawsze im szersze możliwości przeznaczenia środków, tym lepsze perspektywy na zrealizowanie takich działań, które rzeczywiście przełożą się na rozwój agrobiznesu. Jednak – jak w każdym innym biznesie – nic tu nie dzieje się samo przez się. Liczy się przede wszystkim dobry pomysł na wydanie otrzymanej gotówki. Ten z kolei może pojawić się tylko wówczas, gdy rolnik przeprowadzi solidne analizy – zarówno sytuacji całej branży, jak i swojego gospodarstwa. Bez tego trudno spodziewać się, aby jakakolwiek inwestycja mogła okazać się sukcesem.

Zobacz więcej z kategorii: dla rolników
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3