dla przedsiębiorców

Jak rozpoznać, że zbliża się bankructwo?

Obecna sytuacja gospodarcza – mówiąc delikatnie – nie napawa optymizmem. Wielu przedsiębiorców boryka się z naprawdę poważnymi problemami ekonomicznymi, a rosnąca inflacja i poziom stóp procentowych w połączeniu ze wzrastającymi kosztami pracy oraz materiałów budowlanych powodują zdecydowane oddalanie się perspektywy na poprawę sytuacji. To z kolei oznacza, że coraz częściej przed przedsiębiorcami staje widmo bankructwa.

Jak rozpoznać, że rzeczywiście może do niego dojść? Tylko wówczas, gdy zagrożenie uda się zidentyfikować odpowiednio wcześnie, można wdrożyć właściwe środki zaradcze, a w tym przede wszystkim restrukturyzację.

Pierwsze oznaki bankructwa

Inflacja, z którą obecnie właściwie wszyscy się borykamy, jest jednym z podstawowych problemów także dla przedsiębiorców. Do tego dochodzą duże – i ciągle rosnące – koszty pracy, niespotykane w ostatnich latach zamieszanie podatkowe wynikające z wprowadzenia i kolejnych korekt Polskiego Ładu oraz zerwane z powodu wojny łańcuchy dostaw. Mówiąc krótko: klimat do prowadzenia biznesu nie jest najlepszy, a ryzyko bankructwa duże. Nie oznacza to jednak, że kiedy trudności się pojawią należy się poddać. Wręcz przeciwnie – tym bardziej, że przepisy prawa przewidują szereg możliwości ratowania biznesu.

Problemy finansowe w firmie nie oznaczają od razu bankructwa. Wiadomo, że każdy przedsiębiorca powinien liczyć się z ryzykiem perturbacji ekonomicznych – w większości branż są one właściwie nieuniknione. Stąd z ryzykiem bankructwa mamy do czynienia dopiero wówczas, gdy realna staje się perspektywa, że w stosunkowo niedługim czasie przedsiębiorca utraci możliwość realizacji swoich zobowiązań. A więc mówiąc językiem prawniczym: stanie się niewypłacalny.

W związku z tym pierwszym sygnałem alarmowym, którego pod żadnym pozorem nie powinien lekceważyć przedsiębiorca, jest niepokojący wzrost zadłużenia. Zwłaszcza wówczas, gdy jednocześnie występują problemy z płatnościami ze strony klientów czy różnego rodzaju niespodziewane wypadki. Trzeba pamiętać, że niejednokrotnie moment, w którym kasa firmy zaczyna świecić pustkami, może okazać się zbyt późny na ratunek. Kiedy więc i w jaki sposób ratować przedsiębiorstwo przed bankructwem?

Zagrożeń należy unikać, a problemy rozwiązywać

Polskie prawo dedykuje zadłużonym przedsiębiorcom dwie ustawy: Prawo restrukturyzacyjne oraz Prawo upadłościowe. Przy czym pierwsza z nich służy ratowaniu firm przed bankructwem, druga zaś przede wszystkim ich likwidacji oraz spłacie należności wobec wierzycieli w sytuacji, gdy upadłość stała się faktem. Właściwie każdą firmę można uratować przed bankructwem, jednak stosowne działania należy wdrożyć odpowiednio wcześnie. Najlepiej już wtedy, gdy pojawiają się pierwsze oznaki niewypłacalności.

Postępowanie restrukturyzacyjne – w każdej z jego czterech form – można wdrożyć wówczas, gdy dłużnik stał się niewypłacalny lub znalazł się w stanie zagrożenia niewypłacalnością. To właśnie druga z tych przesłanek została dedykowana tym przedsiębiorcom, którzy mierzą się z ryzykiem bankructwa. Na jej podstawie restrukturyzację – której podstawowym celem jest oddłużenie prowadzącego własny biznes – można wdrożyć na bardzo wczesnym etapie problemów ekonomicznych. Przy czym trzeba pamiętać, że rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego – samo w sobie – nie oznacza końca problemów z zadłużeniem. Wręcz przeciwnie, a sukces zależy przede wszystkim od tego, w jaki sposób zostanie ono przeprowadzone.

Oddłużenie firmy – o czym pamiętać?

Na sukces restrukturyzacji składa się wiele czynników, w tym do jednych z ważniejszych należy sensowny plan oraz propozycje układowe dające realne szanse na oddłużenie. Zawsze dokumenty te należy opracowywać ściśle odnosząc się do sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca. Im lepiej czynności te zostaną przeprowadzone, tym większe szanse na to, że uda się uniknąć upadłości firmy.

Osobnym problem zawsze pozostaje sam wybór rodzaju procedury restrukturyzacyjnej. W każdym razie warto zainwestować odpowiednie siły i środki do tego, aby odpowiednio przygotować się, a następnie przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3