aktualności/news

Informatyzacja restrukturyzacji – najważniejsze zmiany

Zarówno organy postępowań restrukturyzacyjnych, jak i ich uczestnicy od dawna czekają na pełną informatyzację tego rodzaju spraw. Co prawda zgodnie z pierwotnymi założeniami miała ona nastąpić już dawno, jednak najpierw problemy z budową odpowiedniej infrastruktury informatycznej, a następnie pandemia pokrzyżowały te plany. Zgodnie z najnowszymi zmianami prawa właściwie pełna informatyzacja powinna nastąpić 1 grudnia 2021 roku – a więc za mniej, niż pół roku. W każdym razie właściwie oczywistym jest, że będzie to wręcz rewolucyjna zmiana, która ma szanse przyczynić się m.in. do znacznego uproszczenia i przyspieszenia spraw restrukturyzacyjnych – chociażby poprzez brak konieczności oczekiwania na dostarczenie „papierowych” dokumentów. O czym więc należy pamiętać przygotowując się do cyfryzacji spraw restrukturyzacyjnych?

Uczestnicy w Internecie

Na pierwszy rzut oka – i jednocześnie mówiąc w pewnym uproszczeniu – system do obsługi postępowań restrukturyzacyjnych będzie przypominał znany z elektronicznego postępowania upominawczego. To z kolei pozwala stwierdzić, że – przynajmniej dla profesjonalnych pełnomocników – jego obsługa nie powinna stanowić większego problemu. Aczkolwiek wszystko okaże się w praktyce i będzie w dużej mierze zależeć od sprawności działania systemu, stąd pozostaje mieć nadzieję na jego budowę zgodnie z najlepszymi standardami. Choć trzeba – niestety – przypomnieć, że dotychczasowe doświadczenia z cyfryzacją sfery publicznej wskazują, że przeważnie jest to najsłabszy punkt informatyzacji.
W każdym razie za kilka miesięcy wszystkie dokumenty w postępowaniu restrukturyzacyjnym będą składane jedynie w formie elektronicznej. Co prawda ustawodawca, jak zwykle, przewidział od tej zasady pewne wyjątki, np. dotyczące dokumentów zawierających informacje niejawne czy pod pewnymi warunkami oferty składane w toku przetargu lub aukcji. Jednak w zdecydowanej większości przypadków strony powinny nastawić się na wnoszenie pism drogą elektroniczną. W tym celu będą musiały zaopatrzyć się w odpowiedni podpis. Ustawodawca dopuścił skorzystanie z takich narzędzi, jak kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, a także podpis osobisty lub uwierzytelniony.

Online działa także sąd – ale nie wierzyciele

Naturalną konsekwencją tego rodzaju założeń jest także wydawanie postanowień i realizacja innych czynności procesowych przez sąd. W każdym razie wszelkie orzeczenia wydawane przez sąd – oczywiście w tym także przez sędziego-komisarza, referendarza sądowego oraz przewodniczącego – będą utrwalane co do zasady wyłącznie w formie elektronicznej. Z tego też względu akta postępowania również nie będą już prowadzone w sposób tradycyjny – jednocześnie strony postępowania będą mogły je przeglądać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. O tych uwarunkowaniach sąd będzie pouczał uczestników postępowania, ale już nie jego pozostałe organy, a więc nadzorcę oraz zarządcę. Zresztą nie jest to rozwiązanie nadzwyczajne – w końcu od podmiotów profesjonalnych właściwie zawsze ustawodawca wymaga pełnej znajomości przepisów regulujących dane postępowania. 

Natomiast nieco inaczej w nowej rzeczywistości prawnej będą przedstawiać się obowiązki wierzycieli. Na mocy noweli Prawa restrukturyzacyjnego ustawodawca zdecydował, że określone grupy wierzycieli nie będą zobowiązane wnosić swoich pism w drodze elektronicznej. Do tej grupy zaliczono m.in. wierzycieli posiadający uprawnienia ze stosunku pracy, renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby czy niezdolności do pracy. Co prawda to tylko nieliczne przykłady, jednak warto pamiętać, że wierzycielom wyłączonym spod obowiązku wnoszenia swoich pism za pomocą systemu teleinformatycznego, będzie przysługiwać możliwość ich przekazania do sądu w tradycyjny sposób. W takich przypadkach do systemu internetowego wprowadzi go pracownik biura podawczego sądu. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie podstawowej zasady prowadzenia restrukturyzacji w drodze elektronicznej.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3