Aktualności

Gospodarcze prognozy na Nowy Rok

Początki nowego roku to tradycyjnie czas przewidywań tego, co może nas czekać w najbliższych miesiącach. Nie inaczej jest w przypadku firm. Co więc może czekać przedsiębiorców? Jak zawsze z pewnością pojawią się zarówno szanse, jak i zagrożenia. Dlatego nigdy nie wolno zapominać o szybkim rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Przede wszystkim w obszarze zadłużenia. Tu z kolei podstawową metodą pozostaje restrukturyzacja. To najlepsza metoda na oddłużenie firmy i przywrócenie jej dobrej kondycji ekonomicznej.

Czego mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski i ekonomiści największych banków komercyjnych zaskakująco zgodnie prognozują, że w roku 2024 wzrost polskiego PKB może osiągnąć poziom 3%. Chodź jest to mediana wyniku skalkulowana na podstawie ankiet, jakie do przedstawicieli banków rozesłała redakcja portalu businessinsider.com.pl – a według opublikowanych informacji rozpiętość wyników była spora, sięgała prognozy wzrostu od jedynie 2,2% do aż 3,9% – to i tak jest to dobra wiadomość. Niestety nie oznacza to, że każda firma ma szanse na taką dynamikę rozwoju.

Odczyt PKB charakteryzuje się m.in. tym, że oddaje stan gospodarki skali makro. Gdyby natomiast przyjrzeć się bliżej jej poszczególnym sektorom – co zawsze jest ważniejsze dla prowadzących własną działalność gospodarczą – można by dostrzec wiele niuansów. Podwyżki płacy minimalnej i idące w ślad za tym wzrosty poziomu składek na ZUS, ogólna presja płacowa, trudności w pozyskaniu pracowników, zatory płatnicze i problemy z „przepustowością” łańcuchów dostaw – to tylko najważniejsze z wielu problemów, z którymi będą zmagać się przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność gospodarczą nad Wisłą w 2024 roku.

Problemy związane z wojną w Ukrainie

Dla wielu firm poważnym problemem w rozpoczynającym się roku mogą nadal być ceny energii oraz wojna w Ukrainie. W pierwszym przypadku ciągle nie wiemy jak długo będzie trwać „zamrożenie” cen energii. Obecnie jesteśmy pewni, że zostało ono utrzymane przez kilka najbliższych miesięcy. Rezygnacja z niego może być wręcz szokiem dla budżetów przedsiębiorstw. Natomiast wojna może komplikować m.in. dostawy towarów z wschodnich rynków, a dostęp do unijnego rynku dla ukraińskich firm – o czym przekonali się już rolnicy czy przedsiębiorcy z branży transportowej – oznacza poważną i nie zawsze uczciwą konkurencję.

Zadłużenie firmy – jak sobie z nim poradzić?

Wskazane powyżej okoliczności powodują, że naprawdę nietrudno popaść w zadłużenie, którego uregulowanie przerośnie bieżące możliwości firmy. Zresztą potwierdza to nie tylko doświadczenie związane z pracą nad oddłużaniem przedsiębiorców. Dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zadłużenie polskich firm na koniec pierwszego półrocza 2023 roku wyniosło 9,4 mld złotych. Spora część tej kwoty należy do dłużników mających co najmniej trzech wierzycieli. Tym bardziej więc nie należy zapominać, że zadłużenie firmy jest problemem, który można rozwiązać. Z pewnością jednym z najlepszych sposobów jest tu przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, czyli jednej z czterech procedur unormowanych w Prawie restrukturyzacyjnym.

Każdą restrukturyzację prowadzi się przede wszystkim po to, aby przedsiębiorca uniknął konieczności ogłoszenia swojej upadłości. W tym celu w ramach sprawy restrukturyzacyjnej dąży się do zawarcia układu między dłużnikiem a jego wierzycielami. To właśnie układ określa zasady restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. W grę wchodzą tu najróżniejsze rozwiązania. Oddłużenie może zostać przeprowadzony w każdy sposób, który nie sprzeciwia się prawu, a do najpopularniejszych rozwiązań należy rozłożenie na raty zaległości, wydłużenie terminu spłaty czy ich częściowe umorzenie. Wszystko zależy od sytuacji dłużnika oraz jego umiejętności przekonywania wierzycieli do zaproponowanych metod restrukturyzacji. Dlatego dobrym pomysłem jest sięgnięcie w takich sprawach po pomoc prawnika od spraw restrukturyzacyjnych.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3