dla przedsiębiorców

Fuzje i przejęcia receptą na kryzys?

W czasie każdego kryzysu pojawiają się okazję. I choć na pierwszy rzut oka twierdzenie to może wydawać się paradoksalne, to jednak gdyby dobrze się przyjrzeć, to bez problemu można by wskazać przykłady biznesów, które weszły na ścieżkę dynamicznego rozwoju właśnie w niesprzyjającym okresie.

Nie inaczej jest obecnie. Właściwie od czasu wybuchu pandemii COVID-19 trudno mówić o okresie stabilizacji gospodarczej – wręcz przeciwnie, a zjawiska, z którymi obecnie muszą borykać się przedsiębiorcy w wielu przypadkach zagrażają ich działalności. Jednocześnie nie oznacza to, że nie warto rozejrzeć się za okazjami, chociażby przeprowadzając fuzję lub przejęcie. Pierwsze tego rodzaju transakcje już się pojawiają.

W sporcie siła?

Ruchy związane z fuzjami i przejęciami najprościej śledzić poprzez analizę wniosków składanych do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który musi wyrazić zgodę na wiele z tego rodzaju transakcji. Wnioski o takie zgody są jawne, stąd każdy zainteresowany może się z nimi zapoznać. Wśród nich warto odnotować zapowiadające się przejęcie na rynku sklepów sportowych. Otóż wniosek o wyrażenie zgody na przejęcie sieci sklepów, których właścicielem jest spółka Go Sport Polska, złożyła inna spółka działająca na tym rynku: Sportsdirect.com. Jeżeli żądana zgoda zostanie wyrażona wśród sklepów sportowych zajdą poważne zmiany.

Przy tej okazji warto przypomnieć, kiedy w ogóle taką zgodę można wyrazić. Kluczową sprawą jest zbadanie wpływu planowanej transakcji na konkurencję na rynku. Koncentracja przedsiębiorstw może zostać dokonana tylko wówczas, gdy w jej wyniku konkurencja ta nie zostanie w sposób istotny ograniczona. W przeciwnym przypadku jest ona po prostu niedopuszczalna. Choć od tej zasady ustawodawca przewidział istotne wyjątki. Możliwe jest zezwolenie na koncentrację pod pewnymi warunkami – przykładowo poprzez objęcie nią jedynie części majątku. Prezes Urzędu ma prawo także zezwolić na koncentrację ograniczającą konkurencję, jeżeli w jej wyniku miałoby dojść do postępu. techniki lub do rozwoju ekonomicznego.

Co dają zmiany w strukturze firmy?

Powody stojące za dokonywaniem zmian w strukturze korporacyjnej firmy są zróżnicowane. Wręcz można by zaryzykować twierdzenie jest ich tyle, ile samych wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie nie oznacza to, iż niemożliwe jest ich skategoryzowanie. Najczęściej chodzi o rozwój firmy przejmującego oraz o uratowanie – niejednokrotnie znajdującego się w trudnościach – przejmowanego przedsiębiorstwa. Tym samym fuzja lub przejęcie to sposób na skorzystanie z okazji pojawiającej się w czasie kryzysu, która może okazać się być korzystna dla obydwu stron transakcji. Z tego względu można – oczywiście w szerokim sensie tego słowa, abstrahującym od postępowań określonych w Prawie restrukturyzacyjnym – uznać je za rodzaj restrukturyzacji. Kiedy więc warto z nich skorzystać?

Na to pytanie można udzielić jedynie typowo prawniczej odpowiedzi: to zależy, przede wszystkim od okoliczności konkretnego przypadku. Najpierw więc należy przeprowadzić solidne analizy biznesowe, które powinny stać właściwie za każdą istotną decyzją biznesową. Bez nich bardzo łatwo o błąd, pociągający za sobą daleko idące i negatywne skutki.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3