dla konsumentów

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – koło ratunkowe dla mających problemy z zadłużeniem

Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych spędzają sen z powiek właściwie wszystkich kredytobiorców. I nie ma się czemu dziwić – w końcu każda taka decyzja bezpośrednio przekłada się na podniesienie się poziomu rat kredytów. Biorąc zaś pod uwagę wysoką inflację czy ogólną niestabilność gospodarczą, należy spodziewać się kolejnych podwyżek stóp – a co za tym idzie dalszego wzrostu obciążenia dla domowych budżetów przez raty kredytowe.

Warto więc poszukać pomocy przy regulowaniu należności wobec banków. Może nim okazać się skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców – zasady działania

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców funkcjonuje przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Działa on w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego i jest dedykowany przede wszystkim osobom prywatnym, które mają kłopoty z regularną spłatą rat kredytowych. Przy czym zasadę jest tu założenie, że opóźnienia płatności na rzecz banku muszą przekraczać 90 dni. Ponadto wsparciem objęte są jedynie osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania.

Jednocześnie należy pamiętać, że pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie ma charakteru bezzwrotnego. Osoba, która ją otrzymała będzie musiała rozpocząć jej spłatę po upływie dwóch lat od otrzymania ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Jednak Fundusz przygotował swego rodzaju bonus dla tych, którzy wykażą się terminową spłatą. Otóż kwotę pomocy dzieli się na 144 równe raty. Jeśli beneficjent w terminie ureguluje 100 rat, reszta zostanie umorzona.

W jaki sposób zwrócić się o wsparcie?

Aby otrzymać wsparcie lub pożyczkę z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców należy złożyć stosowny wniosek w banku, w którym zaciągnęliśmy kredyt. Oczywiście konieczne jest wykazanie spełniania co najmniej jednego z trzech warunków udziału w programie. Są nimi: posiadanie przynajmniej przez jednego z kredytobiorców – w dniu składania wniosku – statusu bezrobotnego; ponoszenie miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych w miesiącu przez gospodarstwo domowe; nieprzekraczanie wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, pomniejszonego o miesięczne koszty kredytu kwoty 1 552 zł (dla gospodarstwa jednoosobowego) lub 1 200 zł na osobę (dla gospodarstwa wieloosobowego).

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku pomoc będzie wypłacana beneficjentowi przez maksymalny czas 36 miesięcy, jej kwota zaś jest ustalana indywidualnie – aczkolwiek nigdy nie może przekroczyć sumy 2000 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że wsparcie jest przekazywane bezpośrednio kredytodawcy – a więc kredytobiorca nie otrzymuje „fizycznie” tych pieniędzy.

W ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców istnieje także możliwość zaciągnięcia pożyczki na spłatę kredytu mieszkaniowego. Można z niej skorzystać wówczas, gdy kredytodawca zdecydował się na sprzedaż domu lub mieszkania, na który zaciągnął kredyt, jednak z tak uzyskanej sumy nie udało mu się pokryć całości należności wobec banku. Maksymalna wysokość takiej pożyczki wynosi 72 000 zł i również jej kwota jest przekazywana bezpośrednio kredytodawcy. Aby skorzystać z omawianego tu instrumentu należy – w ciągu czternastu dni od dnia sprzedaży wskazanej powyżej nieruchomości – dostarczyć do banku umowę sprzedaży, składając jednocześnie stosowny wniosek o udzielenie pożyczki.

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3