dla przedsiębiorców

Falę upadłości firm można powstrzymać

Obserwacja rynku dowodzi, że coraz więcej firm decyduje się na ogłoszenie upadłości. Z pewnością można skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku poprzez prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych. Choć w obecnej sytuacji oddłużenie przedsiębiorstwa i przywrócenie go do dobrej kondycji jest szczególnie utrudnione, to nigdy nie jest niemożliwe.

Zwłaszcza, gdy odpowiednio wcześnie przeprowadzi się właściwe postępowanie restrukturyzacyjne. Czas odgrywa tu ogromną rolę – tym bardziej, że można spodziewać się, że rosnące koszty energii, wysoka inflacja oraz problemy z dostępem do kredytów jeszcze pogorszą sytuację. Jak więc prawidłowo reagować?

Statystyki nie kłamią: upadłości będzie coraz więcej

Wspomniane na wstępie rosnące ceny energii to jedna z głównych bolączek właściwie wszystkich przedsiębiorców. Do tego należy dołożyć ogólną kondycję gospodarki, na czele z szalejącą inflacją, która raczej nie będzie spadać w najbliższych miesiącach. Sukcesem – a jednocześnie sporym zaskoczeniem – okazałaby się jej stabilizacja na poziomie pozwalającym na w miarę spokojne planowanie strategii biznesowej na najbliższy czas. Niestety, prognozy nie są optymistyczne, a wszystko wskazuje na to, że w niedługiej przyszłości może nas czekać prawdziwa fala upadłości. Niektórzy analitycy przewidują, że może ona przybrać niespotykane dotąd rozmiary.

Rzeczywiście wydaje się, że prognozy te są bardzo prawdopodobne. Z drugiej jednak strony warto przypomnieć, że analogiczne przewidywania pojawiały się także w czasie największego nasilenia pandemii koronawirusa. Wówczas się one – przynajmniej nie do końca – sprawdziły, aczkolwiek sytuacja była wtedy nieco inna. Obecnie wielu przedsiębiorców – podobnie, jak niemal cała gospodarka – jest już zmęczonych kryzysem, który trwa praktycznie od marca 2020 roku. W każdym razie trzeba na poważnie zacząć myśleć o postępowaniach restrukturyzacyjnych, traktując je, jako jeden z najlepszych sposobów na wyjście z kryzysu zadłużenia. Doświadczenie pokazuje, że rzeczywiście postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z najlepszych sposobów na kryzys.

Każdą firmę można uratować – ale jak?

Restrukturyzacja z samej swojej natury skierowana jest na systemowe oddłużenie przedsiębiorstwa, a więc na rozwiązanie jego podstawowych problemów. Trzeba przy tym pamiętać, że w obowiązującym stanie prawnym możliwy jest wybór spośród jednego z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, które różnią się pomiędzy sobą zarówno stopniem rozbudowania, jak i możliwością zastosowania środków zaradczych.

W tym kontekście wyróżnia się przede wszystkim postępowanie sanacyjne, w którym – obok dążenia do zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – przeprowadza się jeszcze tzw. działania sanacyjne. Ich celem – o czym jasno stanowi art. 3 ust. 6 Prawa restrukturyzacyjnego – jest przeprowadzenie takich działań prawnych i faktycznych, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Dlatego sanacja to nie tylko oddłużenie, ale również całościowe rozwiązanie trudności firmy.

Postępowanie restrukturyzacyjne stwarza warunki, w których można uratować właściwie każdą firmę. Jednak nie jest to cudowny środek – skuteczność restrukturyzacji zależy w dużej mierze od tego, na ile wcześnie zostaną wdrożone właściwe środki.

Jeżeli restrukturyzacja zostanie zapoczątkowana zbyt późno, a do tego nieprawidłowo przygotowana, to trudno spodziewać się, że firmę uda się oddłużyć i po prostu ją uratować. Dlatego im wcześniej przedsiębiorca borykający się problemami zacznie analizować możliwości restrukturyzacji, tym lepiej. Zwłaszcza, gdy uczyni to pod okiem specjalisty od tego rodzaju spraw.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3