dla rolników

Egzekucja komornicza gospodarstwa rolnego – czy to już koniec?

Gospodarstwa rolne nie mają ostatnimi czasy powodów do zadowolenia. Jak plagi egipskie posypały się na rolników różnego rodzaju nieszczęścia. Ograniczenie w obrocie ziemią rolną, wirus ASF, który spowodował pomór świń, czy też dotkliwe przymrozki, które spustoszyły uprawy malin i innych upraw sadowniczych. Ministerstwo Rolnictwa oszacowało, że w pierwszym półroczu 2017 r. straty poniosło 26.360 gospodarstw rolnych na łączną kwotę 892,98 mln złotych.

Kiedy wszystko zaczyna się sypać do akcji wkracza komornik.

Mało które gospodarstwo rolne ma wystarczające nadwyżki finansowe żeby poradzić sobie w kryzysowej sytuacji. Co więcej większość gospodarstw ma stałe zobowiązania, np. wobec Banków, Leasingodawców, pożyczkodawców, dostawców nawozów bądź innych komponentów. Nie wszyscy z nich chcą, bądź są w stanie zrozumieć trudną sytuację w jakiej znalazło się gospodarstwo. W pewnym momencie dochodzi do erozji zaufania i nadwyrężenia cierpliwości. W takich sytuacjach, często spowodowanych również tym, że dłużnik robi uniki i nie podejmuje rozmów, rozpoczynają się działania egzekucyjne. Skutkiem tych działań jest ostatecznie przejęcie sprawy przez komornika, który może zająć rachunki bankowe, ogłosić licytację zastawionej nieruchomości, czy też sprzedać wartościowe środki trwałe.

Czy gospodarstwo rolne może się bronić przed egzekucją komorniczą?

W dniu 5 lipca 2017 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów, które istotnie rozszerza katalog przedmiotów, które nie podlegają egzekucji. Poniżej przedstawiam kluczowe zmiany jakie znalazły się w rozporządzeniu:

1. Zamiast pojedynczych sztuk bydła i drobiu komornik nie może zająć stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

2. Doszły nowe kategorie przedmiotów, których wcześniej w ogóle nie było:

– silosy na zboże i pasze,

– budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego

– budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie, szklarnie do produkcji roślinnej wraz z wyposażeniem.

3. Egzekucja ponad stado podstawowe wymaga ponadto opinii właściwej izby rolniczej, do której komornik musi wystąpić w ciągu 3 dni od dokonania zajęcia.

Wstrzymanie niektórych działań egzekucyjnych nie rozwiązuje problemu

Oczywiście wstrzymanie niektórych działań egzekucyjnych nie rozwiązuje wszystkich problemów gospodarstwa rolnego. Będzie mogło ono funkcjonować w ograniczonym zakresie ale całościowe wyjście z kłopotów wymaga działań, które obejmą całe gospodarstwo. Takim działaniem jest otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, przy pomocy którego można wstrzymać wszystkie postępowania egzekucyjne toczące się w gospodarstwie. Otwierając postępowanie przy wsparciu wyspecjalizowanej Kancelarii Restrukturyzacyjnej mamy możliwość dokonania szeregu działań, które mają przynieść długofalowy efekt w postaci uzdrowienia gospodarstwa rolnego. Do działań tych możemy zaliczyć:

1. Odblokowanie zajętych rachunków bankowych,

2. Sprzedaż ziemi rolnej do dowolnego podmiotu,

3. Redukcję procentową wymagalnego zadłużenia,

4. Odroczenie spłaty wymagalnych płatności,

5. Wznowienie wypowiedzianych umów leasingu,

6. Przeprowadzenie działań naprawczych – np. przebranżowienie, pozbycie się nierentownej działalności.

Podsumowanie

Ustawodawca wprowadził nowe regulacje, które istotnie ograniczają możliwości prowadzenia egzekucji komorniczej wobec gospodarstw rolnych. Należy jednak pamiętać, że restrukturyzacja gospodarstwa to nie tylko działania doraźne ale kompleksowe spojrzenie na cały biznes. Prawo restrukturyzacyjne daje gospodarstwom takie właśnie możliwości. We współpracy z Kancelarią Restrukturyzacyjną można przeprowadzić szereg działań naprawczych, które pozwolą rozwiązać nie tylko bieżące problemy ale również zaimplementować stabilny model biznesowy. Docelowo chodzi bowiem o to aby móc spłacić wierzycieli i generować stabilne wpływy w ulepszonej formie działania.

Zobacz więcej z kategorii: dla rolników
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3