dla przedsiębiorców

Doradca restrukturyzacyjny pilnie potrzebny – jednak przed wyborem warto dobrze się zastanowić

Rynek będzie potrzebował doradców restrukturyzacyjnych

Spodziewana fala restrukturyzacji i upadłości może oznaczać, że wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów od tego rodzaju postępowań – a zwłaszcza na doradców restrukturyzacyjnych, posiadających uprawnienia do pełnienia kluczowych funkcji w ramach tychże procedur. To z kolei otwiera kilka, niezwykle istotnych zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich wierzycieli, pytań. Przede wszystkim kim są doradcy restrukturyzacyjni i jakie muszą spełniać warunki, aby zasłużyć na to miano? Poza tym warto zastanowić się, w jaki sposób doradcy mogą pomóc w aktualnej sytuacji. Tu zaś na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, które obecnie wydaje się podstawowym środkiem pomocy przedsiębiorcom w trudnej sytuacji. Jednocześnie model tego postępowania skonstruowany został w taki sposób, że od prawidłowego i profesjonalnego działania doradcy w dużej mierze zależy jego powodzenie – a w istocie dla wielu prowadzących własny biznes może ono pełnić rolę „ostatniej deski ratunku”.

Kompetencje i doświadczenie gwarancją sukcesu

Ustawa regulująca zasady funkcjonowania doradców restrukturyzacyjnych ma już przeszło trzynaście lat. Oczywiście przez ten okres – co w polskich realiach nie jest niczym nadzwyczajnym – była wielokrotnie nowelizowana, ostatnio chociażby w zakresie wprowadzenia tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W każdym razie, aby zostać doradcą restrukturyzacyjnym konieczne jest zdobycie licencji – dopiero to otwiera możliwość pełnienia roli syndyka w postępowaniu upadłościowym, zarządcy egzekucji przez zarząd przymusowy oraz doradztwa w zakresie restrukturyzacji. Oczywiście posiadanie tejże licencji jest także warunkiem sine qua non pełnienie wielu funkcji w ramach samego postępowania restrukturyzacyjnego.

Spośród warunków, jakie należy spełnić, aby uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego należy wymienić przede wszystkim ukończenie wyższych studiów (ustawodawca nie sprecyzował w ramach jakiego kierunku), posiadane co najmniej trzyletniego doświadczenia w zarządzie przedsiębiorstwem bądź majątkiem upadłego oraz zdanie specjalnego egzaminu, organizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Oczywiście czynniki te mają służyć przede wszystkim zapewnieniu pełnego profesjonalizmu usług świadczonych przez doradców – co w sytuacji obecnego kryzysu i wprowadzanych w związku z nim rozwiązań legislacyjnych jest szczególnie ważne. Dobrą ilustracją jest tu uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Niewykorzystane okazje zawsze się mszczą – także w biznesie

Nawet pobieżne zapoznanie się z przepisami „tarczy antykryzysowej 4.0.” jasno pokazuje, że doradca restrukturyzacyjny pełni kluczową rolę w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Przede wszystkim ma on obowiązek przygotowania – kluczowego dokumentu dla dłużnika i wierzycieli – propozycji układowych oraz nadzorować ich wykonanie. Samo zaś zawarcie przez dłużnika umowy z doradcą restrukturyzacyjnym jest warunkiem, od którego ustawodawca uzależnił możliwość rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Dokonując wyboru doradcy restrukturyzacyjnego w perspektywie chęci rozpoczęcia tegoż postępowania należy pamiętać, że zgodnie z „tarczą 4.0.” można je przeprowadzić tylko raz. Z tego względu fiasko uproszczonej restrukturyzacji oznacza albo konieczność rozpoczęcia któregoś z tradycyjnych postępowań restrukturyzacyjnych, albo próbę „dogadania się” z wierzycielami poza trybem tego rodzaju spraw. Oczywiście brak rozwiązania problemów ekonomicznych zawsze stawia przed przedsiębiorcą realną groźbę upadłości. Z tych względów warto dołożyć starań gwarantujących wybór doradcy, który posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do znalezienia najlepszych sposobów rozwiązania trudności, w jakich znalazł się prowadzący własny biznes. Bez tego może okazać się, że uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne stanie się niewykorzystaną okazją do przetrwania trudnego czasu kryzysu.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3