Aktualności

Dodatkowe możliwości oddłużenia w postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie sanacyjne to najbardziej rozbudowana spośród wszystkich procedur restrukturyzacyjnych, nazywana niekiedy „głęboką restrukturyzacją”. Jeżeli planowane od dawna zmiany w prawie wejdą w życie, sanacja zostanie zarezerwowana jedynie dla dłużników niewypłacalnych. Jak na razie jednak mogą z niej korzystać zarówno dłużnicy niewypłacalni, jak i zagrożeni niewypłacalnością. Nie zmienia to faktu, że przeważnie po sanację sięgają przedsiębiorcy, których problemy z zadłużeniem przybrały naprawdę duże rozmiary. Wówczas rzeczywiście warto otworzyć właśnie tę procedurę. Zwłaszcza, że daje ona szereg dodatkowych możliwości restrukturyzacyjnych. Jak z nich skorzystać?

Na czym polega postępowanie sanacyjne?

W ramach postępowania sanacyjnego realizuje się dwa cele. Pierwszym z nich jest zawarcie układu określającego zasady restrukturyzacji zobowiązań dłużnika. Jest to standardowy cel w każdej restrukturyzacji, bez względu na wybrany tryb jej prowadzenia. Tym samym układ to centralny dokument we wszystkich postępowaniach restrukturyzacyjnych. Za jego pomocą dłużnik i wierzyciele decydują czy i w jakim zakresie zmodyfikują łączące ich relacje prawne, aby doprowadzić do oddłużenia przedsiębiorstwa.

Jednak w przypadku postępowania sanacyjnego obok zawarcia układu pojawia się jeszcze jeden cel, czyli przeprowadzenie działań sanacyjnych. Ustawodawca zdefiniował je niezwykle szeroko. Zgodnie z art. 3 ust. 6 Prawa restrukturyzacyjnego działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Przykładem działań sanacyjnych może być chociażby redukcja zatrudnienia, promocja przedsiębiorstwa, zawarcie umów z nowymi kontrahentami.

Układ częściowy i przyspieszone postępowanie układowe w ramach sanacji

Działania sanacyjne nie wyczerpują katalogu dodatkowych możliwości, po które może sięgnąć zadłużony przedsiębiorca objęty postępowaniem sanacyjnym. Zgodnie z art. 192 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, w toku postępowania sanacyjnego dopuszczalne jest złożenie wniosku o zatwierdzenie układu częściowego lub wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, w którym ma zostać przyjęty układ częściowy, pod warunkiem, że wierzyciele objęci układem częściowym są wierzycielami nieobjętymi układem z mocy prawa oraz nie wyrazili zgody w postępowaniu sanacyjnym na objęcie ich układem.

Mechanizm ten można uznać za swego rodzaju restrukturyzację w restrukturyzacji, pozwalającą na naprawdę kompleksowe oddłużenie firmy. W końcu na mocy powołanej regulacji Prawa restrukturyzacyjnego, oddłużenie przeprowadza się w stosunku do wierzycieli, którzy – z różnych względów – nie zostali objęci sanacją. Z tego względu naprawdę warto wziąć pod uwagę, o ile przemawiają za tym okoliczności postępowania sanacyjnego, skorzystanie z art. 192 Prawa restrukturyzacyjnego. Dodatkowy wysiłek prawie zawsze procentuje w przyszłości.

Równoległe prowadzenie postępowań

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w trakcie trwania sanacji oznacza, iż równolegle będą prowadzone dwa postępowania restrukturyzacyjne. Na szczęścia ustawodawca przewidział pewne ułatwienia. Otwierając przyspieszone postępowanie układowe, sąd nie powołuje nadzorcy sądowego oraz sędziego-komisarza. Funkcję sędziego-komisarza i nadzorcy sądowego pełnią sędzia-komisarz i zarządca powołani w postępowaniu sanacyjnym. Poza tym niezbędne jest załatwienie wszelkich formalności związanych z przyspieszonym postępowaniem układowym, w tym złożenie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu. Jednak dodatkowy wysiłek procentuje w dłuższej perspektywie. W końcu i tak sanowany przedsiębiorca musiałby szukać dróg porozumienia z pozostałymi wierzycielami, nieobjętymi tą procedurą. Dlatego warto załatwić te sprawy od razu. Tym bardziej, że czas przeważnie tylko potęguje istniejące problemy z zadłużeniem.

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3