Pogotowie Restrukturyzacyjne

Dlaczego firmy potrzebują restrukturyzacji?

Najprostszą odpowiedzią na zadane w tytule pytanie jest: ponieważ ich sytuacja finansowa jest zła! To oczywiste, ale z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie każda firma której sytuacja finansowa jest zła, czy też utraciła płynność finansową potrzebuje restrukturyzacji w postaci postępowania restrukturyzacyjnego. Co zatem decyduje o tym, że firma potrzebuje wdrożenia postępowania restrukturyzacyjnego? Dlaczego firmy potrzebują restrukturyzacji?

Pieniądze

Pierwsza jest najbardziej oczywista. Firmie brakuje środków pieniężnych, a zgromadzenie ich wymaga zastopowania egzekucji, wstrzymania płatności zaległości, ewentualnie poszukania nowego finansowania, czy też przeprowadzenia procesu dezinwestycji. Paradoksalnie brak pieniędzy jest oczywisty, ale zdecydowanie nie jest do deficyt, który jest najtrudniejszy do usunięcia. Jestem nawet w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jest to najmniejszy problem w restrukturyzacji.

Czas

Drugą kwestią, której brakuje i stąd firma wymaga restrukturyzacja jest czas. Oczywiście wiąże się to często z pieniędzmi ponieważ zazwyczaj zarząd posiada już sposób na „rozkręcenie” biznesu, ale brakuje mu czasu na wdrożenie swoich pomysłów ponieważ większość czasu poświęca na „gaszenie pożarów”, a poza tym wierzyciele atakują firmę z każdej strony. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, niezależnie nawet od zawarcia układu, zawsze daje firmie czas na podjęcie działań zaradczych. Przede wszystkim dlatego, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego blokuje egzekucje i uniemożliwia wszczęcie nowych.

Zaufanie

Trzecią, najważniejszą rzeczą, której deficyt jest dotkliwy w firmach z problemami to zaufanie kontrahentów (głównie wierzycieli). Bez tego elementarnego zaufania nie można zrobić niczego. Prawdopodobnie nie kupi się towaru, nie uzyska finansowania, nie będzie się miało czasu na jakiekolwiek działanie. To zaufanie przede wszystkim (a właściwie jego brak) decyduje o tym, że przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie postępowania restrukturyzacyjnego. O to zaufanie jednak zazwyczaj jest trudno ponieważ dłużnik zazwyczaj już kilkukrotnie obiecywał kiedy spłaci swoje zobowiązania, terminy minęły a zaległość ciągle jest. To podważa zaufanie i wiarę w kolejne obietnice. Tutaj z pomocą powinien przyjść doradca restrukturyzacyjny. To jest jego rola aby przekonać wierzycieli, że przygotowany plan restrukturyzacyjny jest możliwy do zrealizowania a zawarcie układu będzie dla nich korzystniejsze niż upadłość.

Podsumowanie

Podsumowując stwierdzam, że każda firma która do mnie przychodzi ma zawsze brak pieniędzy. Nie zawsze jednak jest konieczne wdrażanie postępowania restrukturyzacyjnego. Dlaczego? Czasami bowiem firma ma braki finansowe, ale ma wystarczająco dużo czasu by poszukać finansowania lub zrealizować program dezinwestycji. Nawet jednak gdy nie ma ani pieniędzy ani czasu, ale jest zaufanie kontrahentów to nadal nie zawsze konieczne jest otwarcie restrukturyzacji. Dlaczego? Ponieważ wierzyciele, którzy mają zaufanie do przedsiębiorstwa czekają bez nerwowych ruchów, a w najgorszym wypadku możliwe jest wdrożenie restrukturyzacji w najbardziej uproszczonym, najtańszym i najmniej inwazyjnym postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Zobacz więcej z kategorii: Pogotowie Restrukturyzacyjne
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3