Aktualności

Czym jest antywindykacja – jak działa i na czym polega?

Trudna sytuacja gospodarcza, inflacja i rosnące koszty życia sprawiają, że wiele osób popada w spiralę zadłużenia. To bez wątpienia sytuacja, w której nikt nie chce i nie planuje się znaleźć. Oczywiście najłatwiejszym jej rozwiązaniem jest jak najszybsza spłata wszystkich zobowiązań, co niestety nie zawsze jest możliwe.

Istnieje jednak wiele dróg do oddłużenia. Kluczowa jest przede wszystkim skrupulatna analiza sytuacji finansowej i konsekwencja w działaniu. Co więcej, możliwości, a przede wszystkim prawa windykatorów czy nawet komorników, nie są nieograniczone – i warto zdawać sobie z tego sprawę.
Działania antywindykacyjne pomagają wrócić do równowagi finansowej i sprawiają, że proces windykacji czy egzekucji komorniczej przebiega zgodnie z prawem. Dowiedz się o nich więcej.

Na czym polega antywindykacja?

Antywindykacja to usługa, która ma na celu pomoc osobom zadłużonym (lub firmom) w poprawie ich sytuacji finansowej. Działania podejmowane przez antywindykatorów bardzo często skutkują ograniczeniem kosztów i odsetek związanych z długami, a także uniknięciem negatywnych konsekwencji prawnych i społecznych zadłużenia. Kancelarie antywindykacyjne dbają bowiem o to, by egzekucja należności przebiegała w zgodzie z przepisami i poszanowaniem praw osoby zadłużonej.

W zakres antywindykacji wchodzi więc szereg różnych działań – jak negocjacje z wierzycielami, obrona przed sądem lub komornikiem czy też wsparcie w przeprowadzeniu procedury upadłości konsumenckiej. Cały proces zaczyna się jednak zawsze od analizy sytuacji finansowej dłużnika i w razie potrzeby – zakwestionowania zadłużenia.

Jak działa skuteczna antywindykacja?

Antywindykacja to nie jedno działanie. To szereg różnych czynności, które mają na celu pomoc w odzyskaniu płynności finansowej i wsparcie w kwestiach prawnych związanych z windykacją czy egzekucją komorniczą. Dokładny zakres działań różni się w zależności od konkretnej sytuacji.

Skuteczna antywindykacja może obejmować między innymi:

 • weryfikację zasadności i wysokości roszczeń oraz związanych z nimi terminów,
 • wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego,
 • negocjowanie z wierzycielami warunków spłaty długu – chodzi np. o rozłożenie zadłużenia na raty czy zaprzestanie naliczania odsetek karnych,
 • negocjacje dotyczące umorzenia części lub całości zobowiązania,
 • pomoc w przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy,
 • wsparcie prawne z kwestiach związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jeżeli istnieją wskazania do takiego rozwiązania,
 • reprezentowanie dłużnika przed sądem lub komornikiem w celu ochrony jego praw i interesów,
 • złożenie skargi na czynności komornika, jeśli są one niezgodne z prawem,
 • zabezpieczenie majątku dłużnika przed nieuzasadnioną sprzedażą,
 • odzyskanie środków, które zostały niesłusznie pobrane lub zlicytowane przez wierzycieli lub komorników.

Działania w przypadku wezwania do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to pismo, które wierzyciel wysyła do dłużnika, aby upomnieć się o zapłatę zaległej kwoty. Jest to często pierwszy krok w procesie windykacji.

Jakie pole do działania mają w tym aspekcie prawnicy? Kancelaria antywindykacyjna może Ci pomóc, jeśli:

 • nie zgadzasz się z wysokością lub zasadnością długu i chcesz go merytorycznie zakwestionować,
 • nie jesteś w stanie spłacić długu w terminie i chcesz wynegocjować warunki spłaty,
 • jesteś zagrożony egzekucją komorniczą i chcesz zabezpieczyć swój majątek przed zajęciem lub sprzedażą.

Działania w przypadku nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty to orzeczenie sądu, które zobowiązuje dłużnika do spłaty swojego zobowiązania. Firma antywindykacyjna może Ci pomóc, jeżeli nie zgadzasz się z taką decyzją bądź chcesz wynegocjować korzystniejsze warunki oddłużania.

Niektóre z możliwych działań to:

 • Sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeżeli nakaz został wydany w postępowaniu upominawczym, możesz wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od jego doręczenia. Powoduje on, że nakaz zapłaty traci moc i sąd rozpoznaje sprawę w zwykłym postępowaniu cywilnym.
 • Zarzuty od nakazu zapłaty. Gdy nakaz zapłaty nie jest prawomocny, możesz wnieść zarzuty w terminie 14 dni od jego doręczenia. Zarzuty powinny być oczywiście uzasadnione i oparte na dowodach. Ich wniesienie powoduje wstrzymanie uprawomocnienia zaskarżonego nakazu zapłaty.
 • Wznowienie postępowania sądowego. Jeżeli nie wniosłeś sprzeciwu lub zarzutów w terminie, możesz wystąpić o wznowienie postępowania. Konieczne jest jednak wykazanie, że nie odebrałeś nakazu zapłaty nie ze swojej winy lub że nie mogłeś w terminie wnieść sprzeciwu czy zarzutów z ważnych powodów.

Oczywiście kancelaria zadba o wszystkie te kwestie w Twoim imieniu.

Antywindykatorzy mogą także podjąć próbę polubownego rozwiązania sporu z wierzycielem, np. poprzez uzgodnienie obniżenia kwoty zadłużenia, rozłożenia jej na raty, umorzenia części lub nawet całości długu czy zawarcia ugody.

Zalety skorzystania z kancelarii antywindykacyjnej

Jeżeli zmagasz się z problemem zadłużenia, którego nie możesz w całości spłacić od razu lub nie zgadzasz się z roszczeniami wierzycieli, na wsparciu antywindykatora możesz tylko zyskać.

Dlaczego warto skorzystać z takiej pomocy?

 • Zyskujesz dostęp do profesjonalnego wsparcia prawnego, a często także psychologicznego.
 • Zwiększasz swoje szanse na korzystne rozwiązanie problemu zadłużenia.
 • Ograniczasz zbędny stres – kancelaria będzie Cię reprezentować w negocjacjach z wierzycielami, a także w postępowaniu sądowym lub komorniczym.
 • W niektórych przypadkach możesz liczyć na sprawne umorzenie części lub całości długu.
 • Skutecznie chronisz swój majątek przed nieuzasadnioną egzekucją komorniczą.
 • Możesz liczyć na odzyskanie środków niesłusznie pobranych lub zlicytowanych.
 • Wykonujesz zdecydowany krok do poprawy swojej sytuacji finansowej, a co za tym idzie – życiowej.

Jak skorzystać z antywindykacji?

Przede wszystkim musisz wybrać ekspertów, którzy mają doświadczenie w takim obszarze. Postępowania egzekucyjne, a także sama egzekucja komornicza, są pełne niuansów, a ekspercka wiedza dotycząca tych procesów może się okazać dosłownie na wagę złota.

Jak skorzystać z takiej pomocy?

 • Znajdź kancelarię antywindykacyjną, która oferuje profesjonalną i skuteczną pomoc w obronie przed wierzycielami, firmami windykacyjnymi i komornikami. Nie musisz jednak szukać dalej – skorzystaj ze wsparcia Kwiatkowski&Wspólnicy!
 • Skontaktuj się z nami i przedstaw nam swoją sytuację finansową. Dokonamy szczegółowej analizy i zaproponujemy najlepsze rozwiązania.

Jeżeli borykasz się z zadłużeniem, rekomendujemy jak najszybciej zgłosić się do specjalistów. Każdy dzień zwłoki może w praktyce zwiększać odsetki karne czy przybliżać Cię do licytacji Twojego majątku. Kancelaria antywindykacyjna pomoże Ci uniknąć takiego scenariusza. Skontaktuj się z nami już teraz!

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3