dla przedsiębiorców

Czy zarząd przymusowy pomoże pracownikom firm z listy sankcyjnej? Niekoniecznie

Jednym ze środków wsparcia dla Ukrainy w trwającej wojnie jest wymierzanie sankcji w rosyjskie firmy bądź przedsiębiorstwa współpracujące z nimi – w tym te, które działają w Polsce. Obecnie mamy do czynienia z dwoma systemami sankcji: krajowym i unijnym. Co prawda wzajemnie się one dopełniają, jednak jednocześnie powodują wspólne skutki uboczne – zwłaszcza dla wszystkich kontrahentów i pracowników takich przedsiębiorstw.

Okazuje się, że ich problemy są coraz większe – przede wszystkim chodzi tu o zatrudnianych przez firmy znajdujące się na listach sankcyjnych. Jednym z pomysłów na pomoc w ich rozwiązaniu jest wprowadzenie do takich przedsiębiorstw zarządu przymusowego. Czy rzeczywiście to dobra idea?

Zarząd z rządowego nadania

W Parlamencie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Jeżeli wejdzie ona w życie – a trzeba pamiętać, że jak dotąd prace nad tym aktem przebiegają wręcz w ekspresowym tempie – minister gospodarki zyska nowe uprawnienia. W firmach, które zostały objęte sankcjami, będzie on mógł powołać – na okres nieprzekraczający pół roku – zarząd przymusowy. Podstawowym zadaniem zarządcy przymusowego będzie doprowadzenie do sprzedaży przedsiębiorstwa. Jednak do tego czasu będzie on wyposażony w szereg uprawnień.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów noweli zarządca przymusowy w ramach wykonywania swojej funkcji będzie zobowiązany do:

• zapewnienia ciągłości działania przedsiębiorstwa wpisanego na listę sankcyjną;

• zarządzania takim przedsiębiorstwem (zwłaszcza poprzez podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach zastrzeżonych do właściwości władz i organów podmiotu gospodarczego);

• wykonywania uprawnień przysługujących osobie lub podmiotowi wpisanym na listę, wobec których został ustanowiony zarząd, w szczególności wykonuje prawa z akcji należących do takiej osoby lub podmiotu;

• podejmowania działania niezbędnego do zapobieżenia wykorzystaniu środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych objętych zarządem w celu bezpośredniego lub pośredniego wspierania wojny w Ukrainie.

Lepiej szukać nowej pracy?

Z punktu widzenia pracowników zatrudnionych w firmie objętej sankcjami związanymi z trwającą wojną w Ukrainie podstawowe pytanie brzmi, na ile działanie zarządcy przymusowego przełoży się na poprawę ich sytuacji. Niestety trudno odpowiedzieć na to pytanie, abstrahując od realiów, w których będą działać zarządcy, oraz od jakości podejmowanych przez nich inicjatyw.

Warto przy tym zauważyć, że zgodnie z omawianym tu projektem zmian w prawie ustawodawca wyraźnie preferuje sprzedaż przedsiębiorstwa, jako całości. To z kolei – w sensie uregulowań Kodeksu pracy – oznacza przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę. Tym samym nabywca przedsiębiorstwa automatycznie stanie się pracodawcą dotychczas zatrudnionych w nim osób.

Jednak nie oznacza to gwarancji dalszego trwania biznesu, ani nawet tego, że firma zdoła przetrwać okres sprawowania nad nią zarządu przymusowego. Stąd właściwie każdy z pracowników takiego podmiotu powinien indywidualnie odpowiedź sobie na pytanie, w jaki sposób najlepiej pokierować swoją dalszą karierą zawodową. Być może najlepszym rozwiązaniem jest po prostu poszukanie sobie nowego zatrudnienia. Choć to także trudno uznać za rozwiązanie pasujące do okoliczności każdego przypadku. W każdym razie przed podjęciem decyzji trzeba się solidnie zastanowić, a pomoc prawnika może okazać się tu bardzo cennym wsparciem.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3