aktualności/news

Coraz więcej przedsiębiorców chce sprzedać swoje biznesy

Coraz więcej przedsiębiorców chce sprzedać swoje biznesy – jednak taki krok trzeba dobrze przemyśleć i zaplanować

Jeszcze kilka tygodni temu można było żywić nadzieje, że w drugiej połowie stycznia 2021 roku będziemy po drugiej fali pandemii i związanym z nim lockdown’em. Jednak teraz jasne jest, że przedstawiane ówcześnie plany przeciwdziałania pandemii nowego koronawirusa nie zostały wprowadzone – co więcej, nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miały nastąpić zasadnicze zmiany w tym obszarze. Oczywiście ponowne otwarcie galerii handlowych jest dużym krokiem na drodze do „odmrożenia” gospodarki, aczkolwiek ciągle szereg branż nie może normalnie działać, co – biorąc pod uwagę, że różnej maści ograniczenia trwają od połowy marca zeszłego roku – generuje bardzo poważny kryzys wielu przedsiębiorców. Stąd co raz więcej z nich chce po prostu sprzedać swoje biznesy. W jaki sposób właściwie przeprowadzić tego rodzaju operację?

Jedna czynność prawna

W ostatnich dniach w mediach można coraz częściej przeczytać informacje o znaczącym wzroście ofert sprzedaży różnego rodzaju biznesów – zarówno całych przedsiębiorstw, jak i ich części. Oferty te dotyczą przede wszystkim tych branż, w których kryzys wywołany pandemią koronawirusa dotknął najbardziej. Stąd obecnie coraz łatwiej można kupić hotele, restauracje, zakłady kosmetyczne, czy nawet całe ośrodki wypoczynkowe. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację właściwie trudno dziwić się, że wielu przedsiębiorców straciło nadzieję na możliwość powrotu do normalnej działalności, a tym samym na odbudowanie pozycji i dobrej kondycji ekonomicznej ich firm. W tej perspektywie sprzedaż przedsiębiorstwa – zwłaszcza w przypadku, gdy jest ono mocno zadłużone – wydaje się opcją wartą rozważenia.

Tym bardziej, że zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedaż przedsiębiorstwa może nastąpić poprzez jedną czynność prawną. Właściwie jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest konieczność notarialnego poświadczenia podpisów stron tej czynności. Stąd też, nawet biorąc pod uwagę czas potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności, jasne jest, że z prawnego punktu widzenia sprzedaż całości przedsiębiorstwa jest stosunkowo łatwym rozwiązaniem. Aczkolwiek nie w każdym przypadku najlepszym – zwłaszcza w czasie kryzysu. 

Warto rozważyć „pre-pack”

W przypadku, w którym prowadzący własną działalność gospodarczą zdecyduje się na jej sprzedaż, zawsze powinien rozważyć przeprowadzenie procedury przygotowanej likwidacji. Jej istotą również jest sprzedaż całości bądź części przedsiębiorstwa, jednak operacja ta jest dokonywana w ramach postępowania upadłościowego, co z kolei stwarza możliwość systemowego rozwiązania problemów przedsiębiorcy – w tym chociażby spłaty jego wierzycieli. Chociażby dlatego każdy prawnik doradzający w sprawach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, czy – szerzej – gospodarczych, powinien brać pod uwagę takie rozwiązanie. 

Zgodnie z Prawem upadłościowym w postępowaniu o ogłoszenie upadłości uczestnik postępowania może złożyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa na rzecz nabywcy. Nie ma potrzeby przywoływać omawiać tu całości regulacji składających się na „pre-pack”, jednak warto zasygnalizować, że stanowią ona część sprawy o rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości, a możliwość skorzystania z tej procedury pojawia się po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy. 

Oczywiście każdy przypadek wymaga pogłębionej i osobnej analizy, jednak – co do zasady – skorzystanie z przygotowanej likwidacji można rekomendować każdemu przedsiębiorcy, który postawił sprzedać swój „zbliżający się” do upadłości biznes. Co więcej, można zaryzykować twierdzenie, że jest to rozwiązanie dużo lepsze, niż zwyczajna sprzedaż przedsiębiorstwa, stwarzające jednocześnie możliwość na dalsze kontynuowanie działalności. Jednak do osiągnięcia tego celu z pewnością potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie całej sprawy, a tym samym doświadczenie w prawnej obsłudze spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3