Aktualności

Controlling operacyjny a strategiczny – ich wpływ na rozwój firmy

Controlling to kluczowy aspekt w każdym przedsiębiorstwie, któremu zależy na optymalizacji wydajności – na wielu obszarach. Umożliwia on kadrze zarządzającej podejmowanie trafnych decyzji, które sprzyjają rozwojowi firmy.

Może dotyczyć np. optymalizacji kosztów, efektywnego zarządzania zasobami czy poprawy wyników finansowych. Zakłada optymalne planowanie, kontrolowanie i raportowanie, a to wszystko, by osiągać założone cele.

Warto wiedzieć, że wyróżniamy dwa rodzaje controllingu: operacyjny i strategiczny. Czym różnią się one od siebie i jakie korzyści mogą przynieść Twojej organizacji? Wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest controlling operacyjny?

Controlling operacyjny dotyczy bieżących działań firmy – jak zarządzanie produkcją, kontrola kosztów i kwestii związanych z rachunkowością, analiza wyników finansowych czy zarządzanie zasobami. Wspomaga podejmowanie decyzji krótkoterminowych i realizację codziennych zadań w taki sposób, by przybliżały przedsiębiorstwo do realizacji celów strategicznych.

Dzieje się tak przede wszystkim dzięki analizie odchyleń od planów i wdrażaniu działań korygujących. Nadrzędnym celem controllingu operacyjnego jest maksymalizacja efektywności operacyjnej i poprawa wyników finansowych w krótkim okresie.

Czym jest controlling strategiczny?

Controlling strategiczny dotyczy celów długoterminowych. Jak sama nazwa wskazuje, jego rolą jest kształtowanie strategii firmy i wsparcie w podejmowaniu decyzji, które są kluczowe dla jej rozwoju w dłuższym horyzoncie czasowym.

Wykracza on poza analizę bieżących wydatków i operacji, skupiając się on często na takich aspektach jak innowacje, ekspansja czy nowe rynki. Zadaniem controllingu strategicznego jest również obserwacja i analiza działań konkurencji i zmian zachodzących na rynku, a następnie dostosowywanie strategii firmy do aktualnych trendów.

Jakie są zadania controllingu?

Controlling staje się zazwyczaj integralną częścią zarządzania firmami, w których jest wykorzystywany. To proces, który umożliwia:

 • Efektywne monitorowanie działań i wyników organizacji, co pozwala na identyfikację problemów i podejmowanie działań naprawczych.
 • Optymalizację wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie.
 • Wyznaczanie realnych celów dla danego przedsiębiorstwa – zarówno w perspektywie krótko, jak i długoterminowej.
 • Wsparcie długookresowego rozwoju przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dzięki identyfikowaniu możliwości rozwojowych, odnajdywaniu nisz, a także pól do optymalizacji i innowacyjności.
 • Utrzymywanie rentowności i zwiększanie zysków. Controlling zakłada także ocenę budżetu i w razie potrzeby cięcie zbędnych wydatków.
 • Podejmowanie świadomych decyzji. Wszystkie analizy i raporty, które składają się na proces controllingu, pozwalają menedżerom zarządzać przedsiębiorstwem w maksymalnie efektywny sposób.

Jakie działania są podejmowane w ramach controllingu?

Controlling obejmuje wiele zadań umożliwiających osiągnięcie określonych celów i maksymalizację efektywności funkcjonowania firmy na rynku. Ich dokładny zakres zawsze zależy jednak od specyfiki i potrzeb danej organizacji.

Może on obejmować następujące działania:

 • Planowanie budżetu, czyli np. tworzenie rocznych lub okresowych planów finansowych na podstawie celów organizacji. Controlling to także śledzenie procesu realizacji budżetu i dostosowywanie go w razie potrzeby.
 • Monitoring wskaźników wydajności (KPI) – jak przychody, koszty, marże, udziały w rynku itp. Pozwala to przeprowadzić analizę odchyleń od założonych celów.
 • Ocena wyników finansowych – w tym przychodów, zysków, strat i przepływów pieniężnych, która umożliwia identyfikację obszarów wymagających poprawy.
 • Zarządzanie kosztami operacyjnymi, a także wyszukiwanie oszczędności i optymalizacja wydatków.
 • Kontrola jakości produktów lub usług i wdrażanie działań korygujących w razie zaobserwowania problemów.
 • Identyfikacja i ocena ryzyk związanych z działalnością organizacji, a także wdrażanie strategii, które je minimalizują.
 • Raportowanie i analiza danych, umożliwiające obiektywną ocenę działalności i podejmowanie trafnych decyzji biznesowych.
 • Zarządzanie projektami, czyli przede wszystkim monitorowanie postępów i weryfikacja, czy realizowane zadania są zgodne z założonymi celami.
 • Monitorowanie wydajności pracowników, a także planowanie szkoleń i rozwoju zawodowego osób zatrudnionych w danej organizacji.
 • Optymalizacja procesów, czyli identyfikacja obszarów, w których można poprawić efektywność, a następnie wdrażanie zmian mających na celu jej zwiększenie.

Controlling finansowy w naszej kancelarii

Chcesz podejmować właściwe decyzje dotyczące finansów Twojej firmy? Potrzebujesz wsparcia w procesie budżetowania? A może nadzoru nad realizacją strategii związanej z wydatkami?

Controlling finansowy to maksymalna kontrola nad finansami Twojego przedsiębiorstwa, a także wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej i zwiększaniu zysków.

Aby był skuteczny, wymaga on jednak odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Właśnie dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów, którzy wiedzą, jak maksymalnie wykorzystać jego potencjał. Zapewnią Ci to specjaliści z kancelarii Kwiatkowski & Wspólnicy. Zachęcamy do kontaktu!

Zobacz więcej z kategorii: Aktualności
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3