dla przedsiębiorców

Czym jest Controlling finansowy?

Do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem – a tym samym do jego rozwoju – potrzebne są przede wszystkim informacje, zwłaszcza dotyczące finansów firmy. Zwłaszcza w czasie charakteryzującym się bardzo dużą dynamiką ekonomiczną – a bez wątpienia obecnie mamy do czynienia z takim zjawiskiem, co z kolei jest jedną z konsekwencji pandemii koronawirusa – właściwie każdą decyzję w przedsiębiorstwie powinno się podejmować na podstawie solidnych danych.

Najlepszym sposobem do ich zebrania i oceny jest solidny controlling finansowy. Na czym on polega i jak go skutecznie wykorzystać?

Czym jest i na czym polega controlling finansowy?

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie najkrócej można by określić, jako jeden z rodzajów controlingu, który jest nakierowany na zapewnienie płynności finansowej firmie. Jest to więc jedno z istotniejszych narzędzi zarządzania, dzięki któremu prowadzący biznes – najlepiej cyklicznie, w z góry określonych odstępach czasu – otrzymują dane niezbędne do podejmowania decyzji. W praktyce controlling finansowy polega przede wszystkim na badaniu dokumentów księgowych przedsiębiorstwa, stanu jego majątku oraz wysokości różnego rodzaju zobowiązań. Jednocześnie warto pamiętać, że pojęcie controllingu finansowego jest bardzo pojemne i w konkretnych przypadkach może oznaczać nieco inne działania.

Najważniejsze rodzaje controllingu finansowego to controlling strategiczny oraz operatywny. W ramach pierwszego z nich dąży się przede wszystkim do maksymalnego zwiększenia wartości przedsiębiorstwa; uzyskania jego stabilności finansowej oraz poprawy wyników finansowych w długim okresie. Natomiast podstawowym celem controllingu operatywnego jest zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej i nadzorowanie przepływów finansowych.

Narzędzia controllingu finansowego

Podstawowym narzędziem controllingu finansowego – wykorzystywanym na wiele sposobów i przy zastosowaniu różnorodnych metod – jest analiza. Poddaje się jej m.in. określone wskaźniki finansowe; poszczególnej kategorie wyników, a także przychody i aktywa przedsiębiorstwa. Specjalista odpowiedzialny za controlling finansowy przedsiębiorstwa na bieżąco analizuje szereg wskaźników – makro i mikro – ekonomicznych, dotyczących nie tylko danej branży, ale gospodarki w ogóle. W końcu jest to podstawowy kontekst dla każdej działalności gospodarczej, a chyba właściwie żadnego przedsiębiorcy nie trzeba przekonywać w jak poważny sposób sytuacja na rynek wpływa na jego biznes.

Jak controlling finansowy wspiera Twoją firmę?

Controlling finansowy w przedsiębiorstwie to w pierwszej kolejności sposób na optymalizację prowadzenia działalności gospodarczej oraz na jej rozwój. Dzięki temu, że przedsiębiorca dokładnie pozna sytuację finansową swojej firmy wie na jakie inwestycje go stać, co należy zrobić, aby zwiększyć dochody, czy też na jakie wyzwania powinien się przygotować. Dlatego wdrożenie omawianego tu rodzaju controllingu pozwala na świadome podejmowanie działań biznesowych oraz zarządzenie przedsiębiorstwem w oparciu o fakty i oparte na nich prognozy. Biorąc pod uwagę, że zarządzenie biznesem nieraz wymaga szybkiego podejmowania decyzji, dobrze wdrożony controlling finansowy umożliwia właściwie bieżący dostęp do danych niezbędnych do wyboru najlepszej ścieżki postępowania.

Elementy składające się na skuteczny controlling finansowy

Najczęściej – choć trzeba pamiętać, że skuteczny controlling musi być ściśle dostosowany do realiów określonej firmy – controlling finansowy składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich należy przeprowadzić odpowiednie planowanie finansowe, którego głównym zadaniem jest określenie sposobów realizacji celów przedsiębiorstwa. Drugi etap polega na wdrożeniu przyjętego planu. Trzecim zaś to kontrola podjętych działań. Przy czym warto wspomnieć, że controlling finansowy w przedsiębiorstwie powinien być prowadzony nie tylko po zakończeniu realizacji danego planu, ale jeszcze w jego trakcie – tak, aby na bieżąco móc reagować na pojawiające się trudności.
Nie ma więc wątpliwości, że skuteczny controlling finansowy jest możliwy tylko wówczas, gdy właściwie połączy się informacje płynące z danych historycznych – odnoszących się chociażby struktury kosztów i zadłużenia – z realnymi prognozami, dotyczącymi działań, które należałoby wdrożyć w celu rozwoju firmy oraz perspektyw ich osiągnięcia.

Koszty wdrożenia controllingu

Jak już zasygnalizowano na wstępie controlling finansowy przedsiębiorstwa musi zostać ściśle dostosowany do jego wielkości oraz charakteru działalności. O ile więc przyda się on każdej firmie – od najmniejszego biznesu aż po największe korporacje – o tyle koszty jego wdrożenia będą się istotnie różnić. Wszystko zależy właśnie od wielkości firmy oraz od potrzeb i oczekiwań jej zarządu. Dlatego warto zdać się na pomoc specjalistów od controllingu finansowego, którzy będą w stanie nie tylko przygotować właściwy plan działania, ale również oszacują koszty jego wdrożenia.

Controlling pod okiem specjalistów

Skuteczny controlling finansowy – a w końcu tylko taki warto wdrażać w przedsiębiorstwie – wymaga szerokiej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, przede wszystkim w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania i prawa. Dlatego warto postawić na specjalistów, którzy będą w stanie wdrożyć controlling finansowy na najwyższym poziomie. Wówczas przedsiębiorstwa szybko zobaczy jego pozytywne efekty, które przełożą się po prostu na wyższe zyski.

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3