dla przedsiębiorców

Co to jest restrukturyzacja i po co ją stosować?

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja – definicja

Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243).

Czym jest restrukturyzacja i kiedy ją stosować?

Wiele osób pyta mnie co to jest restrukturyzacja i kiedy (po co) ją stosować. Jest to oczywiście bardzo złożone pojęcie i wieloznaczne, ponieważ restrukturyzacja to pojęcie bardzo szerokie sprowadzające się do zmiany struktury gospodarczej  przedsiębiorstwa mającej zwiększyć jego wydajność lub funkcjonalność (za słownikiem języka polskiego PWN). Pod tym pojęciem może zatem kryć się wiele różnorakich procesów. Dla nas jako kancelarii restrukturyzacyjnej, zajmującej się głównie prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym restrukturyzacja to proces zmierzający do wyciągnięcia firmy z kłopotów (zazwyczaj finansowych, a dokładniej płynnościowych). Jak to działa? Działa w ten sposób, że firma z problemami ma zazwyczaj deficyt trzech rzeczy: Czasu, zaufania i pieniędzy. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego pozwala rozwiązać te problemy.

Wstrzymanie egzekucji

Deficyt czasu sprowadzający się do tego, że zazwyczaj wierzyciele są zniecierpliwieni i po mału rozpoczynają windykację swoich należności. Mogą to być wezwania do zapłaty, a w skrajnych przypadkach prowadzone postępowania egzekucyjne. Poprzez otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wszelkie egzekucje są wstrzymane a nowe postępowania nie mogą być wszczynane. To oznacza, że firma zyskuje czas na podjęcie działań ratunkowych. Zazwyczaj zarządy/przedsiębiorcy mają już gotowe plan działań ratunkowych, ale są zajęci ciągłym „gaszeniem pożarów” i nie mają kiedy wdrażać działania ratunkowe. Postępowanie restrukturyzacyjne przychodzi tu z pomocą.

Odzyskanie zaufania

Nasze doświadczenie pokazuje, że te firmy, którym pomimo problemów finansowych, płynnościowych udało się utrzymać dobre relacje ze swoim kontrahentami, dostawcami, współpracownikami mają dużo większe szanse na skuteczną restrukturyzację. To oczywiste, że takie firmy mogą liczyć na większą wyrozumiałość otoczenia biznesowego (w tym przede wszystkim wierzycieli). Niestety nadal w Polsce przedsiębiorcy mają niską świadomość istnienia nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego i tym samym zbyt późno podejmują decyzję o skorzystaniu z istniejących możliwości restrukturyzacji, można powiedzieć, prawnej. Zazwyczaj ma to miejsce już po wielomiesięcznym obiecywaniu, że „już niedługo spłacę całość swoich zobowiązań”. Tacy wierzyciele stracili już cierpliwość i zwyczajnie w świecie nie wierzą przedsiębiorcy. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego powinno być dokonane z udziałem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Taki doradca restrukturyzacyjny, posiadający odpowiednie kompetencje, wiedzę i doświadczenie, dokonuje oceny przedsiębiorstwa i analizy jej potencjału i możliwości spłaty wierzytelności i proponuje sposób wyjścia firmy z problemów. Wierzyciele w ten sposób mają gwarancję, że zaproponowane warunki spłaty zadłużenia mają swoje uzasadnienie w sytuacji finansowej firmy i są realne do wykonania (doradca restrukturyzacyjny musi się pod takim oświadczeniem podpisać). Wierzyciele w ten sposób odzyskują zaufanie do firmy (poprzez zaufanie do doradcy restrukturyzacyjnego), w szczególności jeżeli chodzi o wierzycieli instytucjonalnych (banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, itp.)

Pozyskiwanie kapitału lub finansowania

Zawsze mówię przedsiębiorcom zainteresowanym restrukturyzacją, że nawet żeby upaść trzeba mieć pieniądze (sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości z uwagi na brak środków na koszty postępowania), tym bardziej potrzeba pieniędzy na restrukturyzację. Czasami wystarczy samo wstrzymanie egzekucji i spłaty zaległości finansowych na kilka miesięcy, żeby spółka odzyskała płynność finansową. Wtedy można powiedzieć, że samo wstrzymanie egzekucji jest przyczynkiem do pozyskania gotówki na bieżące funkcjonowanie. Zazwyczaj jednak potrzeba więcej. Dobrze jak są możliwości dezinwestycyjne (udziały lub akcje w spółkach, nieruchomości, ruchomości). Wtedy zazwyczaj można uwzględnić proces pozyskania finansowania (zabezpieczonego na majątku) lub sprzedaży majątku uwzględnić w planie restrukturyzacyjnym. Możliwości jest tu bardzo dużo. Mniej możliwości ma firma nie posiadająca majątku, ale również w tym przypadku istnieje szansa na „dopasowanie” stanu zadłużenia do możliwości finansowych firmy. Sama ustawa prawo restrukturyzacyjne wskazuje na możliwe środki restrukturyzacyjne, które poprawiają sytuację finansową firmy, takie jak: odroczenie terminu, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości zadłużenia, w końcu konwersję zadłużenia na udziały lub akcje. Dobrym rozwiązaniem jest również konwersja zadłużenia na obligacje.

Nie wchodząc w szczegóły, bo nie jest to przedmiotem niniejszego wpisu, efektem postępowania restrukturyzacyjnego powinno być pozyskanie finansowania lub zredukowanie zadłużenia, które pozwoli firmie odzyskać płynność finansową, tj. na bieżąco spłacać swoje zobowiązania finansowe.

Podsumowanie

Reasumując niniejszy wpis, dla mnie restrukturyzacja (w rozumieniu prawa restrukturyzacyjnego) to proces naprawy firmy, sprowadzający się do trzech elementów, zyskania czasu, odzyskania zaufania i w końcu pozyskania środków finansowych (redukcji zadłużenia) które pozwolą firmie dalej funkcjonować samodzielnie. Używając nomenklatury medycznej, można powiedzieć, że jest to taka interwencja chirurgiczna, która pozwala uratować firmę w szybki sposób przed jej upadłością. Oczywiście od tego jak ta firma będzie się dalej prowadzić, zależy czy firma będzie rosnąć i w przyszłości nie wpadnie w kolejne tarapaty. To jest już jednak zadanie dla zarządzających danym przedsiębiorstwem.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty restrukturyzacyjnej pod linkiem: https://kwiatkowskilegal.pl/uslugi-kw/restrukturyzacja/

Zobacz więcej z kategorii: dla przedsiębiorców
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3