Transport publiczny

Przygotowanie szczegółowego due dilligence przed połączeniem czterech jednostek w jeden podmiot

Zespół finansowy kancelarii Kwiatkowski i Wspólnicy w ciągu ostatniego kwartału 2018 roku przeprowadził szczegółowe badanie duedilligence czterech niezależnych jednostekświadczących usługi transportu publicznego na terenie południowej Polski. Celem badania było określenie możliwości połączenia w jeden podmiot czterech niezależnych jednostek, poprzez rozpoznanie potencjalnych zagrożeń oraz zaproponowanie zmian w celu ograniczenia ryzyk w procesie połącznia jednostek.

Badane jednostki charakteryzowały się różnym stopniem rozwoju organizacyjnego, procedur dotyczących  sprawozdawczości, narzędzi kontroli finansowej, jak również różniły się statusem prawnym tj. dwie z nich stanowiły jednostki powołane przez związki międzygminne, kolejne stanowiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz miejski zakład budżetowy. W toku prac przeprowadzono szczegółowy audyt finansowy w obszarach przychodów, struktury kosztów, rentowności realizowanych kontraktów jak również należności i zobowiązań. Kolejnym krokiem była analizawskaźnikowa sprawozdań finansowych określająca obszary potencjalnie niebezpieczne wraz rekomendacją ich naprawy. Przeprowadzono również ocenę systemów zarządzania oraz systemów controlingowych w analizowanych jednostkach.

Wynikiem przeprowadzonych prac zakończonych obszernym raportem końcowym była ścieżkaskutecznego przeprowadzenia planowanych procesów przekształceniowych oraz stworzenie optymalnych rozwiązań organizacyjno-prawnych zapewniających sprawne i efektywne funkcjonowanie nowopowstałej jednostki po połączeniu. Raport zawierał również projekt optymalizacji kosztów związanych z utrzymaniem nowego organizmu oraz kosztów realizacji zadań/produktów oferowanych przez organizację.

Nowopowstała jednostka skutecznie wdrożyła znaczną część proponowanych procedur i procesów tworząc organizacyjny zespół agregujący rokrocznie ponad 750 mln przychodów.

Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3