Instalexport S.A.

Pierwsze postępowanie sanacyjne firmy budowlanej zakończone wykonanym układem

Mec. Dariusz Kwiatkowski w latach 2016-2018 prowadził restrukturyzację firmy Instalexport S.A., będącą budowlaną grupą kapitałową. W momencie rozpoczęcia współpracy z mec. Kwiatkowskim długi spółki wynosiły ok. 28 milionówzł  – spółka była poważnie zagrożona bankructwem.

Spółka zwróciła się o pomoc do mec. Kwiatkowskiego gdy umowy kredytowe były wypowiedziane i istaniło duże ryzyko wszczęcia egzekucji. Mec. Kwiatkowski po rzetelnej analizie sprawy uznał, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie restrukturyzacja w drodze postępowania sanacyjnego. W tym celu m.in. podjął rozmowy z głównymi wierzycielami spółki i uzyskał ich zgody na pełnienie przez niego funkcji zarządcy w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

W trakcie postępowania podjęto szereg działań sanacyjnych, takich jak m.in. odstąpienie od niekorzystnych kontraktów, doprowadzono do zawarcia korzystnej ugody w sporze sądowym z zamawiającym publicznoprawnym, odzyskano należności od nieuczciwego kontrahenta, sprzedano zbędne aktywa nieruchomościowe w sposób transparentny ale po cenach rynkowych unikając sprzedaży wymuszonej (egzekucja).

W wyniku podjętych rozmów z wierzycielami oraz stałej współpracy z Radą Wierzycieli, doprowadzono do zawarcia układu zakładającego 67 % redukcję zadłużenia.

Układ został następnie zatwierdzony a w roku 2019 wykonany, co zostało stwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu, tym samym Spółka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.

Dzięki współpracy z kancelarią mec. Kwiatkowskiego spółka:

  • W krótkim czasie doprowadzono do otwarcia postępowania sanacyjnego i zablokowania egzekucji i tzw. Efektu „kuli śnieżnej”
  • Zarząd spółki obroniony został przed odpowiedzialnością osobistą za długi spółki
  • Spółka odzyskała należności od nieuczciwego kontrahenta
  • Odstąpiono od niekorzystnych wieloletnich umów bez konsekwencji finansowych
  • Sprzedano aktywa spółki po cenach rynkowych a nie po cenach sprzedaży wymuszonej
  • Zawarto korzystną ugodę z zamawiającym publicznoprawnym w wielomilionowym sporze sądowym
  • Zadłużenie zostało zredukowane w ramach układu o 67% !!!
  • Doprowadzono do całkowitego oddłużenia spółki.

Prowadzenie restrukturyzacji firm budowlanych to nasza specjalność, którą dzięki bogatemu doświadczeniu możemy z powodzeniem je realizować. Zapraszamy do kontaktu.

Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3