aktualności/news

Case study – umorzenie wierzytelności klienta o ponad 11,5 mln złotych

Kolejny sukces naszej kancelarii! Pomogliśmy dwóm spółkom naszego klienta – Surmat Sp. z o.o. oraz Surmat Sp. z o.o. S.k. – zredukować zadłużenie odpowiednio: o ponad 7 mln złotych oraz ponad 4.5 mln złotych.

Umorzenie wierzytelności jest kluczowe, jednak to nie wszystko, co można osiągnąć dzięki dobrze przeprowadzonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu. To także szereg innych korzyści, które najlepiej podejmować, mając u boku doświadczony zespół naszej Kancelarii. 

W spółce Surmat Sp. z o.o.:

 • Uzyskaliśmy umorzenie wierzytelności na poziomie łącznym ponad 7.000.000 złotych.
 • Pomogliśmy klientowi w odroczeniu terminu płatności przez cały czas trwania postępowania, tj. od 8.2019 r. do teraz. 
 • Wspieraliśmy klienta we wszystkich posiedzeniach Rady wierzycieli, dzięki czemu 90% wierzycieli wyraziło poparcie dla działań restrukturyzacyjnych i złożonych im propozycji. 
 • Ochroniliśmy majątek klienta, w tym m.in. nieruchomości  oraz maszyny będące uprzednio przedmiotem wypowiedzianych umów leasingu.
 • Złożyliśmy kilkadziesiąt wniosków o wykreślenie ze spisu, uzupełnień i sprostowań – w związku z przeprowadzonym audytem i wykazaniem nieprawidłowości 
 • Przygotowaliśmy i złożyliśmy  plan restrukturyzacyjny umożliwiający spółce odzyskanie płynności oraz ekspansję rynku.
 •  Zoptymalizowaliśmy procesy i zasoby w Spółce, dzięki czemu uzyskaliśmy większą efektywność i rentowność dotychczasowych procesów produkcyjnych.
 • Ochroniliśmy dłużnika przed upadłością likwidacyjną, m.in. składając stanowisko w sprawie umorzenia restrukturyzacji na wniosek wierzyciela publicznoprawnego. 

W spółce Surmat Sp. z o.o. S.k.: 

 • Uzyskaliśmy umorzenie wierzytelności na poziomie ponad 4.500.000 złotych.
 • Doradzaliśmy Spółce na etapie sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego, doprowadzając do otwarcia postępowania sanacyjnego, pomimo, iż wcześniejszy wniosek składany przez Spółkę został oddalony. 
 • Wsparliśmy merytorycznie klienta w bardzo skomplikowanej sytuacji dot. spłaty należności wobec banku (zabezpieczonego rzeczowo), tworząc koncepcję, dzięki której stało się to możliwe i doszło do przegłosowania układu. 

Dodatkowo – dla obu spółek – uregulowaliśmy sytuację prawną poręczeń i zabezpieczeń poprzez zawarcie porozumienia z Santander Bank Polska S.A. W efekcie Bank powstrzyma się od czynności windykacyjnych i egzekucyjnych wobec Spółek. Wspierając naszego klienta w ten sposób, zespół kancelarii wykroczył poza zadania Zarządcy, zapewniając w pełni kompleksową pomoc.

Kancelaria restrukturyzacyjna Warszawa do Twojej dyspozycji 

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo również ma problemy finansowe – nie zwlekaj i podejmij odpowiednie działania jak najszybciej. Jak widzisz, nawet gdy wierzytelności są tak duże jak w tym przypadku, firmę można uratować.

Wiedza naszych ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami już teraz!

22 11 99 047

biuro@kwiatkowskilegal.pl

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3