aktualności/news

Brexit – konsekwencje dla przedsiębiorców

Brexit – konsekwencje dla firm

W dniu 23 czerwca 2016 r. Brytyjczycy opowiedzieli się w referendum za opuszczeniem Unii Europejskiej – jakie tzw. brexit może nieść za sobą konsekwencje dla polskich przedsiębiorców?

 

  1. Jakie branże mogą odczuć skutki Brexit’u?

 

Należy wziąć pod uwagę, że zgodnie z regulacjami Unijnymi kraj, który zdecyduje się wystąpić z Unii Europejskiej ma 2 lata na ustalenie nowych zasad w zakresie obowiązującego  prawa wspólnotowego. Po tym okresie przepisy prawa Unijnego przestałyby obowiązywać. Do tego dochodzą regulacje krajowe, które zostały wprowadzone na podstawie rekomendacji i wytycznych UE.

Ponieważ Wielka Brytania była w Unii przez ponad 40 lat regulacje unijne objęły praktycznie wszystkie aspekty życia gospodarczego tego kraju. Począwszy od celnych, podatkowych, przepływu pracy i kapitału a skończywszy na koncesjach, certyfikatach, znakach towarowych, patentach, uznawaniu kwalifikacji zawodowych, etc.

Przedsiębiorcy analizując wpływ Brexit’u na swoją sytuację ekonomiczną powinni wziąć pod uwagę, że żyjemy w świecie bardzo wielu złożonych powiązań. Czasem warto dokonać pogłębionej analizy aby stwierdzić czy i w jakim stopniu Brexit nas dotknie.

Weźmy na przykład sytuację producenta opakowań kartonowych do przetworów owocowych. Sprzedaje on 40% swojej produkcji do innej polskiej firmy będącej agregatorem rozwiązań opakowaniowych dla dużych firm eksportowych. Okazuje się, że te opakowania kartonowe w 90% trafiają na rynek Wielkiej Brytanii w formie koncentratów owocowych. Nowy system certyfikacji może spowodować, że nasz producent po pewnym czasie wypadnie z rynku brytyjskiego.

Warto więc prześledzić jakie zależności występują w oferowanych przez nas produktach/usługach i gdzie docelowo trafia nasz produkt/półprodukt.

Według danych statystycznych największą pozycję eksportową do Wielkiej Brytanii zajmują następujące branże: przemysł elektromaszynowy, urządzenia mechaniczne i elektryczne, artykuły rolno-spożywcze, pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz meble i części meblowe.

Oczywiście skutki Brexit’u mogą również przynieść konsekwencje pożądane z punktu widzenia niektórych przedsiębiorców. Zmniejszona emigracja zarobkowa oraz powrót osób, które już pracowały w Wielkiej Brytanii może zmienić specyfikę polskiego rynku pracy. Może to w szczególności dotyczyć takich branż jak: gastronomia, hotelarstwo, budowlanka, specjaliści od elektryki, hydrauliki i elektromechaniki a także służba zdrowia i edukacja.

 

  1. Co powinien zrobić przedsiębiorca aby przygotować się na Brexit?

Przede wszystkim nie należy wpadać w panikę, gdyż istniej trochę czasu aby przygotować się na niepożądane skutki związane z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Na pewno warto dokładnie prześledzić w jakich branżach i gdzie jest odbiorca końcowy naszych usług/produktów. Następnie należy oszacować udział wartościowy i procentowy, który może być potencjalnie zagrożony. Jeżeli ten udział jest istotny należy przygotować plan działania na wypadek ewentualnych zmian. W planie tym należy określić jaki jest potencjalne ryzyko związane z danym produktem – prawne (np. ryzyko nowych stawek celnych), ekonomiczne (np. ryzyko tańszych substytutów), etc. oraz określić jakie możemy podjąć działania aby te ryzyka zminimalizować. Działania te można stopniować w zależności od rozwoju sytuacji od drobnych działań dostosowawczych. Mogą to być np. pozyskanie dodatkowego pozwolenia, poprzez bardziej złożone typu przejście przez nową ścieżkę certyfikacji a kończąc na najbardziej skomplikowanych typu wejście w procedurę restrukturyzacyjną.

 

Podsumowanie

Decyzja związana z Brexit’em niesie dla przedsiębiorców wiele ryzyk związanych z niepewnością i dalszym działaniem na rynku brytyjskim.

Pamiętajmy jednak, że sam fakt nie posiadania bezpośrednich relacji z gospodarką brytyjską nie oznacza, że nasz produkt czy usługa w takiej czy innej konfiguracji nie trafia na ten rynek. Warto więc prześledzić to gdzie wytwory naszej produkcji znajdują swoje miejsce docelowe, a czasem może być to bardzo długa ścieżka.

Pamiętajmy również, że zgodnie ze starą biznesową zasadą ryzyko i niepewność dla jednych firm to szansa i wyzwanie dla innych potrafiących je w porę dostrzec i wykorzystać. Tak więc warto poświęcić chwilę na refleksję jak te ryzyka można optymalnie wykorzystać w naszym biznesie.

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3