aktualności/news

Brexit komplikuje sytuację prowadzących biznes na Wyspach Brytyjskich

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z pewnością jest jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Europy. Jednocześnie jego praktyczne znaczenie jest nie do przecenienia zarówno dla Polaków mieszkających na Wyspach, jak i prowadzących działalność gospodarczą we współpracy z podmiotami brytyjskimi. Po upływie okresu przejściowego musimy odzwyczaić się od fundamentalnych dla Unii Europejskiej swobód przepływu kapitału i osób, ucząc się funkcjonować w nowej rzeczywistości prawnej – określonej przez podpisaną pod koniec zeszłego roku umowę handlową pomiędzy Wielką Brytanią a Unią. Dlatego warto wskazać na najważniejsze kwestie wynikające z nowego stanu prawnego.

Nowe formalności celne

Jednym z najbardziej praktycznych przejawów obecności w Unii Europejskiej jest swoboda przepływu przejawiająca się chociażby w braku kontroli na granicach i idącym za tym brakiem obowiązku uiszczania opłat celnych. Oczywiście w szczegółach można by wskazać na wiele wyjątków, czy szczegółowych rozwiązań odnoszących się do tej zasady, jednak nie ma wątpliwości, że w wyjście ze Zjednoczonej Europy skutkuje traktowaniem danego państwa, jako trzeciego wobec Unii. W przypadku Wielkiej Brytanii, jak wspomniano na wstępie, udało się zawrzeć umowę, która porządkuje szereg kwestii. Wśród nich jedną z ważniejszych pozycji jest określenie zasad uiszczania należności celnych.

W tym kontekście należy podkreślić, że zgodnie z zawartą już umową Wielka Brytania co prawda opuści jednolity rynek, jednak nie będzie z tym wiązać się konieczność zapłaty cła, czy przestrzegania ograniczeń ilościowych. Aczkolwiek przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem będą musieli spełnić szereg dodatkowych warunków. Jednym z nich jest konieczność posiadania przez takiego przedsiębiorcę specjalnego numeru rejestracyjnego i EORI – przy czym ten numer wydany przez Wielką Brytanię nie będą już ważne w Unii Europejskiej. Podobnie rzecz się przedstawia z innymi pozwoleniami wydanymi na Wyspach, które dotyczą kwestii celnych. Przedsiębiorcy będą musieli uzyskać je w którymś z Państw Członkowskich Unii. 

Wprowadzanie towarów na rynek brytyjski

Wyjście Wielkiej Brytanii z unijnego, wspólnego rynku powoduje, że prowadzący biznes polegający na sprzedaży jakichkolwiek towarów do Zjednoczonego Królestwa muszą pamiętać o spełnieniu wszystkich formalności wynikających z brytyjskiego prawa. Oczywiście podobnie kwestia ta przedstawiała się w czasach członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii, jednak wówczas prawo krajowe było harmonizowane przez przepisy unijne, co z kolei zdecydowanie ułatwiało wszelkie operacje handlowe. 

Z drugiej strony zmienią się zasady wprowadzania towarów przez brytyjskich przedsiębiorców – również oni będą musieli spełniać wymogi wynikające w przepisów Państw Członkowskich. W każdym razie prowadzący biznes po każdej ze stron kanału La Manche powinni pamiętać zarówno o właściwych certyfikatach, jak i odpowiednim etykietowaniu produktów. Oczywiście należy pamiętać także o ewentualnych ograniczeniach w obrocie danymi towarami wprowadzonymi, czy już obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. 

W każdej razie jasne jest, że nie każdy przedsiębiorca sprowadzający towary ze Zjednoczonego Królestwa będzie musiał certyfikować towar osobno w każdym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej – wystarczy uzyskanie tego rodzaju dokumentu od odpowiedniej jednostki certyfikującej na terytorium całej Unii. W każdym razie zakończenie okresu przejściowego po brexicie otwiera sporo nowych wyzwań właściwie dla wszystkich prowadzących jakiekolwiek interesy na terenie Wielkiej Brytanii – a od sprawnego wdrożenia nowych reguł z pewnością w dużej mierze będzie zależeć sukces ekonomicznych przedsiębiorców. Tym bardziej, że kryzys wywołany pandemią z pewnością nie sprzyja działalności biznesowej – zwłaszcza na mocno dotkniętym pandemią i brexitem rynku brytyjskim. 

Zobacz więcej z kategorii: aktualności/news
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3