dla konsumentów

Antywindykacja – na czym polega?

Często skutkiem niespłacania zadłużenia jest windykacja lub egzekucja komornicza. Owszem, dłużnik powinien regulować swoje należności, ale nie oznacza to, iż w przypadku, gdy ma z tym problemy, traci wszystkie prawa. Zarówno windykacja, jak i egzekucja komornicza muszą toczyć się w ramach wyznaczonych przez przepisy prawa.

Co więc zrobić, gdy te ramy są przekraczane? Jak skutecznie przeprowadzić antywindykację? Każdy dłużnik powinien znać odpowiedzi na te pytania.

Co to jest antywindykacja?

Na rynku działa wiele osób i instytucji zajmujących się windykacją. Nie są to komornicy sądowi. Trzeba o tym pamiętać, gdyż tylko komornik sądowy ma prawo podejmować czynności egzekucyjne przewidziane w Kodeksie postępowania cywilnego. Chodzi tu zwłaszcza o licytację majątku czy zajęcie wynagrodzenia za pracę bądź emerytury lub renty. Windykator nigdy nie może tego robić, a gdyby dopuścił się tego rodzaju działań, to popełnia przestępstwo.

Natomiast komornik sądowy nigdy nie może prowadzić egzekucji według swojego uznania, podejmując takie czynności i w taki sposób, jaki uzna za stosowne. Wręcz przeciwnie – egzekucja komornicza zawsze musi być zgodna z prawem. Jeżeli komornik sądowy przekracza swoje uprawnienia – a nieraz się to zdarza – to dłużnik natychmiast powinien reagować.

W związku z tym antywindykacja oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze jej celem jest zadbanie o to, aby windykacja przebiegała zgodnie z prawem. Jeżeli prowadzący windykację przekracza swoje uprawnienia, to zadaniem antywindykacji jest podjęcie odpowiedniej reakcji. Przeważnie trzeba zwrócić się z wnioskiem o interwencje do organów państwowych.

Przy egzekucji komorniczej podstawowym działaniem jest złożenie do sądu skargi na czynność komornika. Natomiast przekraczanie prawa przez windykatora, który nie jest komornikiem, nierzadko kończy się na policji lub w prokuraturze, choć na początku – w zależności od okoliczności konkretnego przypadku – można skorzystać z mniej sformalizowanych środków ochrony praw dłużnika.

Jak się oddłużyć? Kancelaria antywindykacyjna

Drugim obszarem działań antywindykacyjnych jest oddłużanie. Problemy z zadłużeniem trzeba po prostu rozwiązać, dzięki czemu żadna windykacja czy egzekucja komornicza nie będzie potrzebna. Oczywiście oddłużenie nigdy nie jest prostym zadaniem. Aby oddłużenie było skuteczne, niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na kilka podstawowych pytań:

  • jaka jest struktura zadłużenia?
  • ile dokładnie dłużnik jest winny swoim wierzycielom?
  • jaką kwotę może on miesięcznie spłacać wierzycielom?
  • skąd wziąć dodatkowe środki na spłatę?

Dopiero ustalenie tych kwestii pozwala przejść do negocjacji z wierzycielami, które mają szanse przełożyć się na oddłużenie.

Dobrym pomysłem na pozbycie się zadłużenia jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wszystko zależy tu od okoliczności konkretnego przypadku, zwłaszcza od tego, czy dłużnik jest konsumentem, czy też przedsiębiorcą.

Strategia oddłużenia musi zostać ściśle dostosowana do charakteru i wysokości samego zadłużenia. Jednocześnie sięgnięcie po procedury, które zostały stworzone po to, aby pozbyć się długów, najczęściej jest świetną receptą na kryzys zadłużenia.

Antywindykacja – pomoc prawna dla dłużników

Antywindykacja – zarówno w zakresie ochrony praw dłużnika podczas windykacji bądź egzekucji komorniczej, jak i oddłużenia – wymaga podejmowania w pełni profesjonalnych czynności.

Antywindykacja to skomplikowany problem, dlatego dłużnik przeważnie nie jest w stanie samodzielnie jej przeprowadzić. Dopiero pomoc doświadczonego prawnika od oddłużania sprawia, że dłużnik w kontaktach z windykatorem, komornikiem oraz wierzycielem ma szansę znaleźć się na wygranej pozycji.

W Kancelarii Kwiatkowski&Wspólnicy od wielu lat specjalizujemy się w antywindykacji, a nasi prawnicy doskonale znają się na oddłużeniu. Każdy dłużnik zgłaszający się do nas może liczyć na indywidualne podejście i opracowanie własnej ścieżki wyjścia z zadłużenia. Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz więcej z kategorii: dla konsumentów
Mogą cię zainteresować

Napisz do nas lub zadzwoń!

Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
pfr
most oświetlony nocą
most oświetlony nocą
Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
pfr dof3