Syndyk sprzeda maszyny przemysłowe

Cena: 1 784 400
Miejsce: Skawina

Syndyk masy upadłości Zamak Mercator (sygnatura akt: KR1S/GUp/63/2023) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, łącznie za cenę nie niższą niż 1 784 400,00 zł netto (słownie: milion siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące  czterysta 00/100 złotych netto) lub każdy składnik z osobna za cenę niższą niż wskazana przy konkretnej pozycji następujące składniki masy:

 1. TOKARKA „Poręba”, model: TR70B – 35.500,00 zł;
 2. SZLIFIERKA DO OTWORÓW „JOTES”, model SOJ-10 – 7.700,00 zł;
 3. SZLIFIRKA NARZĘDZIOWA, model – NUA-25MH – 7.200,00 zł;
 4. WIERTARKA WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWA KOORDYNACYJNA, model BLE 450×800 – 10.700,00 zł;
 5. PRZECINARKA TAŚMOWA, model: STG 320 GM – 2.700,00 zł;
 6. SZLIFIERKA DO WAŁKÓW, model: BHU32/1000 – 24.400,00 zł;
 7. SZLIFIERKA DO OTWORÓW, model: 3A229 – 14.000,00 zł;
 8. WYTACZARKA (WIERTAKO-FREZARKA), model: W9 – 37.200,00 zł;
 9. PRASA, model: PYE 25 S1 – 25.400,00 zł;
 10. SZLIFIERKA DO WAŁKÓW, model: B6/5000 (oznaczona na liście śr. trw. R-6X5000) – 103.100,00 zł;
 11. TOKARKA UNIWERSALNA SZYBKOBIEŻNA, model: TUC40 / 2000 – 7.600,00 zł;
 12. SZLIFIERKA MAGNETYCZNA DO PŁASZCZYZN „JOTES”, model: SPB-30 – 8.600,00 zł;
 13. TOKARKA UNIWERSALNA, model: TUJ 630M – 65.700,00 zł
 14. TOKARKO FREZARKA CNC, model: PUMA SMX3100 – 852.400,00 zł;
 15. CENTRUM FREZARSKO-WIERTARSKIE, model: VC 1400 – 110.600,00 zł;
 16. FREZARKA „UNITECH”, model: FW 400 – 58.400,00 zł;
 17. FREZARKA UNIWERSALNA WMW (HECKERT), model: FU 315-VI/2 – 29.200,00 zł;

Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2024 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 32-020 Wieliczka) lub wiadomość e-mail na adres zamak.sprzedaz@gmail.com.
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży), wraz z oświadczeniami określonymi regulaminem oraz czytelny podpis oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail zamak.sprzedaz@gmail.com.

 

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  most oświetlony nocą
  most oświetlony nocą
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3