Iryna Jaroszczuk

Księgowa

Wspiera główną księgową w bieżących pracach.

Posiada wyższe studia inżynierskie oraz wykształcenie kierunkowe policealne.

Włada biegle językiem rosyjskim.

Poznaj nasz zespół