Iryna Jaroszczuk

asystentka głównej księgowej

Wspiera główną księgową w bieżących pracach.

Posiada wyższe studia inżynierskieoraz wykształcenie kierunkowe policealne.

Włada biegle językiem rosyjskim.

Poznaj nasz zespół