Syndyk sprzeda wierzytelności

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 1168/20 sprzeda wierzytelności przysługujące Upadłej o łącznej wartości nominalnej 96.000,00 zł za cenę nie niższą niż 300,00 zł.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 listopada 2021 roku (liczy się data wpływu) na adres kancelarii syndyka: Dariusz Kwiatkowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę nabycia oraz zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.

Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej złożonej oferty co do ceny. Podpisanie umowy do dnia 30 listopada 2021 roku Oszacowanie wartości wierzytelności oraz więcej informacji można uzyskać w Kancelarii Syndyka Dariusza Kwiatkowskiego – ul. Wiktorska 67/1., 02 – 582 Warszawa, w godz. 9:00 – 17:00 lub poprzez formularz kontaktowy w ogłoszeniu.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz zamknięcia konkursu bez dokonania wyboru oferenta.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt