Syndyk sprzeda nieruchomość Osieck 2

Cena: 2.770,00 zł

Syndyk masy upadłości Polanki Resort sp. z o.o. w upadłości, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) i zaprasza do składania ofert na nabycie prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w Osiecku, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów w obrębie Osieck, działki nr 41/1, 3713, 3734, o łącznej powierzchni 0,2629 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SI1G/00067694/7.

 

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży to 2.770,00 złotych brutto.

 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 277,00 zł.

 

Oferty należy składać do dnia 6 maja 2022 roku w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1) do godziny 16.00. Oferty przesłane pocztą uważa się za złożone w terminie, jeśli wpłyną do Kancelarii do dnia 6 maja 2022 roku.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Roberta Kosmal (02-582 Warszawa; ul. Wiktorska 67/1).

 

Syndyk informuje, że każdy potencjalnie zainteresowany oferent powinien zgłosić się do kancelarii syndyka z prośbą o udostępnienie Regulaminu sprzedaży.

 

Operaty szacunkowe (opis i oszacowanie nieruchomości) dostępne są do wglądu w kancelarii syndyka, w Sądzie upadłościowym lub na prośbę oferenta ich skany zostaną udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez syndyka pod adresem e-mail biuro@kwiatkowskilegal.pl oraz numerem telefonu 22 11 99 047.

 

Zainteresowanych uprasza się o składanie ofert zgodnie z Regulaminem sprzedaży.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3