Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej sprzeda 1/4 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego

Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej (sygnatura akt: IX GUp 132/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym pod nr 74 w budynku przy ul. Polnej 10 w Puławach, gmina miejsca Puławy, powiat puławski, woj. Lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1P/00104299/6, za cenę nie niższą niż 75% wartości oszacowania dla sprzedaży wymuszonej wynikającej z operatu szacunkowego z dnia 05 października 2020 roku, sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego Jacka Winnickiego tj. 26.121.75 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 75/100 netto).

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 roku zatwierdził warunki sprzedaży.

Oferty należy składać w terminie do dnia 08 listopada 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa) lub za pomocą wiadomości e-mail (plik PDF) (adres e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 listopada 2021 roku, o godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com

 

 

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt