Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej sprzeda 1/4 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego

Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej (sygnatura akt: IX GUp 132/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym pod nr 74 w budynku przy ul. Polnej 10 w Puławach, gmina miejsca Puławy, powiat puławski, woj. Lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW LU1P/00104299/6, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 34.829,00 zł netto zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych) netto.

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 roku zatwierdził warunki sprzedaży.

Oferty należy składać w terminie do dnia 07 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa) lub za pomocą wiadomości e-mail (plik PDF) (adres e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 lipca 2021 roku, o godz. 10.00.

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com

 

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł