Nieruchomość Stare Juchy

Cena: 17.000,00 Tryb: Z wolnej ręki
Miejsce: Stare Juchy Status: Aktualne

Syndyk masy upadłości Zofii Wojtczak (sygnatura akt: IX GUp 172/21 „of”) sprzeda z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 27/5 o powierzchni 0,1000 ha, położona w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą o nr OL1E/00053046/3, ujętej w spisie inwentarza pod nr 6, za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100 netto).

Oferty należy składać w terminie do dnia 06 listopada 2023 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 listopada 2023 roku, o godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: biuro@kwiatkowskilegal.pl

 

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  most oświetlony nocą
  most oświetlony nocą
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3