Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kock

Cena: 41.775,00 Tryb: Z wolnej ręki
Miejsce: Kock Status: Aktualne

Na sprzedaż – nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Kock,
gmina Kock, obręb Kock Rolny. Nieruchomość stanowi działkę rolną, na której występują nasadzenia w postaci krzewów Aronii. Dla wycenianej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych – LU1A prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1A/00033034/7.

I. Warunki sprzedaży – II próba sprzedaży:
1. w przypadku braku wpływu ofert spełniających wskazane powyżej kryteria syndyk przystąpi do II próby sprzedaży Nieruchomości;
2. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona w przynajmniej 1 portalu internetowym w dniach od 24 marca 2023 roku do 14 kwietnia 2023 roku;
3. informacja o sprzedaży zostanie ogłoszona na stronie internetowej kancelarii syndyka w dniach od 24 marca 2023 roku do 14 kwietnia 2023 roku;
4. oferent powinien złożyć pisemną ofertę zawierającą: imię i nazwisko lub nazwę oferenta, adres oraz numer rejestru, do którego wpisany jest oferent, dane teleadresowe, podanie ceny ofertowej, dowód wpłaty wadium;
5. ofertę należy składać do dnia 14 kwietnia 2023 roku na adres syndyka: Syndyk masy upadłości Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana;
6. warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych i 00/100). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w banku mBank S.A. o numerze: 06 1140 2004 0000 3102 8004 7451 z dopiskiem: „Oferta LU1S/GUp-s/519/2022”) najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na wskazany rachunek masy upadłości;
7. otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00;
8. wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu lub adresem e-mail.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?
Wypełnij formularz

  Potrzebujesz pomocy?
  Skontaktuj się ze mną

  Syndyk:

  Mogą Cię zainteresować:

  Napisz do nas lub zadzwoń!

  Kwiatkowski & Wspólnicy Kancelaria Restrukturyzacyjna
  ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa mapa
  NIP: 9671358667| KRS: 0000499645 Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
  pfr
  kontakt
  kontakt
  Kosmal & Kwiatkowski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost konkurencyjności firmy Kosmal & Kwiatkowski Sp. z o.o. poprzez zakup usług doradczych”

  Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez obszarach: Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej; Wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością w oparciu o model TQM; Wprowadzenie systemów informatycznych, w tym wykorzystywania zaawansowanych technologii ICT.

  Dofinansowanie projektu z UE: 150 000,00 zł
  pfr dof3